New World Order. Hedendaagse Installatiekunst en Fotografie uit China

April 2008

Het Groninger Museum presenteert van 27 april tot en met 23 november 2008 de tentoonstelling New World Order. Hedendaagse Installatiekunst en Fotografie uit China. In deze tentoonstelling ligt de nadruk op fotografie en installaties die na 2000 zijn gemaakt. China is op dit moment volop in beweging en de hedendaagse Chinese kunst neemt daarbij een bijzondere positie in binnen de kunstwereld waar de aandacht voor deze kunst sinds kort explosief is toegenomen.

De vraag hoe Chinese kunstenaars zich verhouden tot de nieuwe realiteit in China vol contrasten en voortdurende veranderingen, is de aanleiding voor de tentoonstelling New World Order. Hoe reageren zij in hun werk op de explosieve groei van de steden, de opkomende consumptiemaatschappij en de nieuwe keuzevrijheid? Op welke wijze maken zij gebruik van het befaamde Chinese vakmanschap en welke rol spelen culturele tradities en de vroegere communistische propaganda en symboliek?

Wat is de invloed van de westerse cultuur op deze Chinese kunstenaars?
De traditie van de moderne kunst in China is nauwelijks dertig jaar oud en daardoor lijken Chinese kunstenaars veel minder bezwaard te zijn met de last van een langdurige voorgeschiedenis. In werk van sommige kunstenaars volgen verschillende stijlen, materiaalkeuzes en thema’s elkaar in hoog tempo op. Kunstenaars in China lijken bijvoorbeeld veel makkelijker te schakelen tussen verschillende disciplines. Zo maakt kunstenaar Liu Wei zowel schilderijen als installaties waarvan van beide disciplines voorbeelden te zien zullen zijn in de tentoonstelling. Het zelfde geldt voor Liu Jianhua, een kunstenaar die is opgeleid in de traditionele porseleintechniek en die met dit materiaal installaties maakt die verwijzen naar de huidige consumptie- maatschappij en die met zijn installatie Yiwu Survey, met een even groot gemak komt tot geheel andere materiaalkeuzes.

De enorme verstedelijking en het verbluffende tempo waarin dat plaatsvindt, blijkt voor velen een directe inspiratiebron. Verschillende kunstenaars trachten door middel van hun werk grip te krijgen op deze ontwikkelingen. Fotograaf Shi Guorui bijvoorbeeld, legt het heden vast met de camera obscura die de werkelijkheid lijkt terug te brengen tot de essentie, terwijl fotograaf Miao Xiaochun juist een verdichting van de werkelijkheid laat zien in het hilarische werk Surplus.

Behalve dat het museum duidelijk heeft gekozen voor installaties, richt de tentoonstelling zich op werk dat zich kenmerkt door een zekere mate van conceptualisme, iets wat niet vanzelfsprekend is in de Chinese kunst, die voor een groot deel beheerst wordt door naturalistische of zelfs enigszins karikaturale schilderkunst.

Het Groninger Museum heeft 27 kunstenaars uitgenodigd om deel uit te maken van de tentoonstelling. De selectie van de werken is in nauwe samenspraak tot stand gekomen met de kunstenaars en sommige werken zijn speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt. Ook is er gestreefd om zoveel mogelijk recent werk te tonen. Elke kunstenaar heeft in de tentoonstelling voor zover mogelijk een eigen zaal toebedeeld gekregen, waarmee de bezoeker de kans krijgt om zich onder te dompelen in de wereld die de kunstenaar verbeeldt. Met de geselecteerde kunstenaars wil het Groninger Museum een indruk geven van de grote diversiteit aan hedendaagse Chinese beeldende kunst, die zowel een reflectie is van individueel kunstenaarschap als van maatschappelijke dynamiek, en van de nieuwe internationale positie die China momenteel inneemt in de kunstwereld.

Deelnemers
Er is werk te zien van: Bai Yiluo, Chi Peng, Jin Jiangbo, Jin Shan, Leung Mee-ping, Li Songsong, Liu Ding, Liu Jianhua, Liu Wei, Miao Xiaochun, Muchen & Shao Yinong, Peng Yu & Sun Yuan, Qiu Xiaofei, Shen Shaomin, Shi Guorui, Shi Jinsong, Stanley Wong, Sui Jianguo, Wang Gongxin, Weng Fen, Xiao Yu, Xing Danwen, Yin Xiuzhen, Zhan Wang, Zhuang Hui.

Catalogus
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt, in samenwerking met NAi uitgevers, het boek 'New World Order. Hedendaagse Installatiekunst en Fotografie uit China'.
Auteurs: Carol Yinghua Lu, Sue-an van der Zijpp.
Nederlandse editie, ISBN 978-90-5662-240-4. Engelse editie, ISBN 978-90-5662-251-0
Formaat: 29 x 23 cm. 200 pagina’s. € 24,50.
U kunt de catalogus bestellen op www.groningermuseum.nl

Rabobank – Presenting Partner Go China! Assen-Groningen
Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Noot aan de redactie
Publiciteit: Josee Selbach, 050 3666555, jselbach@groningermuseum.nl, Carianne Nieman, cnieman@groningermuseum.nl

Samenstelling en coördinatie: Sue-an van der Zijpp
Samenstelling en inrichting: Mark Wilson