Nieuw depot Groninger Museum

10 Januari 2007

Donderdag 11 januari opent het Groninger Museum haar nieuwe depot. Al jaren kampte het Groninger Museum met depotproblemen. De collectie, bestaande uit zo’n veertig duizend kunstwerken en historische objecten, werd in verschillende depots, verspreid over de provincie en de stad, bewaard. In sommige depots waren de bewaaromstandigheden erbarmelijk. De huidige directeur, Kees van Twist, noemde zes jaar geleden bij zijn aantreden de realisering van een nieuw depot als een van zijn belangrijkste beleidsdoelstellingen.

Met steun van de gemeente en de provincie Groningen, J.B. Scholten en VSB fonds heeft het Groninger Museum het nieuwe depot weten te financieren, technisch inhoudelijk is het Groninger Museum bij de bouw geadviseerd door de deskundige van het Instituut Collectie Nederland, Dr. Ton Jutte . Het depot met een totale oppervlakte van 6000 vierkante meter kwam tot stand met een totaal bedrag van 5,3 miljoen euro, inclusief de inrichting. Een deel daarvan, 1000 vierkante meter, heeft het Groninger Museum voor een periode van tenminste 15 jaar verhuurd aan de Groninger Archieven. Het is gebruikelijk dat museumdepots ruimer worden gebouwd dan op het moment van opening nodig vanwege de groei van de collecties in de toekomstige decennia.

Het gebouw werd door de bouwonderneming BAM verbouwd en is uitgerust met het meest moderne klimaatsysteem waarmee het gewenste klimaat kan worden gecreëerd. De enorme installatie waarborgt een constante temperatuur en, zo mogelijk nog belangrijker, een stabiele luchtvochtigheid. Schommelingen in de luchtvochtigheid kunnen namelijk desastreuze gevolgen hebben voor de collectie van een museum. De Groninger Archieven kunnen in hun gedeelte van het gebouw de door hen gewenste klimaatomstandigheden scheppen.

Al diverse musea hebben blijk gegeven van belangstelling, voor de werking van het nieuwe depot van het Groninger Museum.

Met de opening van het nieuwe depot van het Groninger Museum gaat een lang gekoesterde wens van het Museum in vervulling.

Noot aan de redactie
Voor meer informatie:
Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, Roel van Venrooij, rvanvenrooij@groningermuseum.nl, www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari.