Persbericht: Alon Levin: op zoek naar orde

8 juli 2011

De tentoonstelling Material World. Kunst, Design, Mode presenteert het werk van acht jonge kunstenaars, ontwerpers en modeontwerpers, waarbij materiaalgebruik een belangrijke rol speelt.
Alon Levin (1975) werkt met eenvoudige materialen als houten latjes en triplex, die hij verzaagt tot ruimtevullende installaties. Omdat zijn werk bestaat uit een mengeling van abstracte, herkenbare en soms figuratieve elementen roept het allerlei associaties op, variërend van monumenten tot ceremoniële attributen als vlaggen, vaandels of archieven.


Vier in één
De installatie van Alon Levin bestaat uit vier verschillende onderdelen die de volgende titels dragen: Radicality. The image in self-sabotage, Image as syntax of destruction, The icon and the flag. Traces of the now en ‘Time smashing the symbols of the Ancien régime'. Deze lange titels zijn niet zomaar te begrijpen. Wel zijn er verwijzingen naar verschillende thema’s te herkennen. Zo zien we dat Levin met sommige van zijn titels verwijst naar vernietiging, zelfsabotage, iconen, symbolen en de tijd. Dit getuigt van Levins fascinatie voor sociale, economische en politieke systemen en hun opbouw en afbraak.

Systeem en symbool
Het onderzoeken van systemen, zoals van een samenleving of de politiek, is een belangrijk thema in het werk van Levin. Waar en wanneer zal een systeem functioneren en wanneer zal het instorten? Het zijn systemen die aanwezig zijn in onze samenleving, maar waarvan we ons misschien niet altijd bewust zijn. Volgens Levin heeft de moderne samenleving hier genoeg voorbeelden van. Levin ziet als mogelijke verklaring voor zijn fascinatie, zijn eigen ervaringen met de bureaucratie. Als uiting van systemen zoals machtstructuren maakt de mens onder andere gebruik van symbolen en monumenten. Deze verwerkt Levin weer op eigen wijze in zijn werk.

Material World
Kunst, Design, Mode
De tentoonstelling toont werken van Pieke Bergmans, Nacho Carbonell, Iris van Herpen, Maartje Korstanje, Joris Laarman, Alon Levin, Karen Sargsyan en Marga Weimans. Veel werken zijn speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling. Material World. Kunst, Design, Mode is te zien tot en met 28 augustus 2011.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/pr: Willemien Bouwers, telefoon: 050-3666 555.
E-mail: wbouwers@groningermuseum.nl