Professor van Giffen en het geheim van de Wierden

4 oktober 2005

In het Groninger Museum is van 17 december 2005 tot en met 9 april 2006 de tentoonstelling Professor Van Giffen en het geheim van de wierden te zien. Binnen deze tentoonstelling staan de belangrijkste Nederlandse archeoloog van de twintigste eeuw, tevens oud-conservator van het Groninger Museum, Professor dr. A.E. van Giffen (1884-1973) en zijn onderzoek naar de wierden centraal.

Tentoonstelling
Het Groninger Museum heeft een van de grootste collecties in Nederland van oudheden uit de wierden. Deze collectie vormde onder andere de aanzet tot oprichting van het museum. De tentoonstelling laat aan de hand van originele objecten en beeldmateriaal zien hoe Van Giffen de geheimen van de wierden heeft ontrafeld.

Wierden zijn door mensen opgeworpen woonheuvels. Belangrijke vondsten die in de tentoonstelling te zien zijn, zijn: de munten van Claudius Julius Ceasar, keizer Augustus en keizer Tiberius, het goudstuk (aureus) van keizer Nero, de Romeinse bronzen beeldjes van Jupiter, Mercurius en Mars en het lakrode Terra Sigillata aardewerk. Een reconstructie van een afgraving, het beroemde paardengraf uit Ezinge, attributen van Van Giffen, en een 19de eeuwse museumzaal zorgen voor een sfeer van het verleden. Opgravingen van Van Giffen in binnen- en buitenland besloegen alle archeologische tijdvakken, van steentijd tot en met de middeleeuwen.

Boek
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek.

Samenwerking/ Bruikleengevers De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere het Groninger Instituut voor de Archeologie, de Universiteitsbibliotheek Groningen, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, het Fries Museum en het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis. Bruiklenen zijn afkomstig uit binnen- en buitenland.

Het Groninger Forum
De tentoonstelling Professor Van Giffen en het geheim van de wierden is tevens de aftrap van het Groninger Forum in het Groninger Museum. Het Groninger Forum is een initiatief van het Groninger Museum, de Openbare Bibliotheek en het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Het Groninger Forum werkt samen met instellingen en organisaties die zich bezighouden met het Groninger verleden, actualiteit, informatievoorziening, onderwijs, cultuur en debat. In het kader van de tentoonstelling werkt het Groninger Museum samen het Groninger Forum en met partners als: De Groninger Archieven, Filmtheater Images en De Volksuniversiteit. Door samenwerking met verschillende organisaties worden rondom Van Giffen lezingen, excursies, cursussen en andere activiteiten op verschillende locaties georganiseerd.

Noot aan de redactie:

Samenstelling tentoonstelling Groninger Museum:
Egge Knol en Mark Wilson

Voor meer informatie:
Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, Jolien Kunst, jkunst@groningermuseum.nl www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
In juli en augustus ook op maandag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op 25 december en 1 januari.