Steven Gontarski – The Visitors

Van 4 december 2005 tot en met 12 februari 2006 toont het Groninger Museum nieuwe tekeningen en schilderijen van Steven Gontarski in het prentenkabinet. Met deze groep van werken slaat Gontarski (Philadelphia, 1972) een nieuwe weg in na de sculpturen die in 2004 in het Groninger Museum te zien waren tijdens de tentoonstelling Nachtelijke Uitspattingen.

De tentoonstelling The Visitors bestaat uit portretten van enkele vrienden, vreemden en dieren. De portretten stralen enerzijds dezelfde tijdloosheid uit als zijn sculpturen maar anderzijds richten deze portretten zich meer op de details van de daadwerkelijke wereld. Gontarski is daarbij geïnspireerd door de portretten geschilderd door kunstenaars van de noordelijke Renaissance, zoals Hans Holbein, waarvan hij de kwaliteiten van licht en schaduw bewonderde, en het vermogen om beelden te scheppen van permanente, tijdloze jeugd.

Van sculpturen naar portretten
In 2004 werd Gontarski door een kunstcommissie in Frankrijk gevraagd om een monument te ontwerpen voor twee tieners uit het dorp Chaucenne die bij een verkeersongeluk om het leven waren gekomen. Het project riep talloze vragen bij hem op. Hoe gedenk je een leven? Welk moment van iemands leven leg je vast bij wijze van herinnering? Als de twee jongens niet gestorven waren, hoe zouden ze dan met het ouder worden veranderd zijn? Moeten we de toekomst niet net zo goed als het verleden erbij betrekken wanneer we iemand gedenken?

Doordat Gontarski tijdens het werken aan dit project ook zelf een naaste verloor, werd zijn betrokkenheid bij het onderwerp gedenken alleen maar groter. Parallel aan zijn werk aan de sculptuuropdracht in Frankrijk begon hij daarom aan een serie tekeningen en schilderijen van mensen die hij kende. Gontarski beschouwt deze tekeningen en schilderijen meer als ‘voortzettingen van’ dan als ‘herinneringen aan’ de geportretteerde, onaangetast door het verstrijken van de tijd

Verbreding van het oeuvre
Het Groninger Museum werd in 2004 met de tentoonstelling Nachtelijke Uitspattingen geïntrigeerd door de beeldhouwwerken van Gontarski. De destijds tentoongestelde portretbustes en meer dan levensgrote figuren van fiberglas zijn genoemd naar door Gontarski’s zelf bedachte ‘profeten’ en andere figuren uit zijn persoonlijke mythologieën. Met de tentoonstelling The Visitors toont het museum de andere kant van zijn oeuvre, namelijk de schilder- en tekenkunst.

Noot aan de redactie

Samenstelling tentoonstelling Groninger Museum: Mark Wilson en Ruud Schenk

Voor meer informatie:
Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, 050-3666555, Jolien Kunst, jkunst@groningermuseum.nl, www.groningermuseum.nl

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
Gesloten op 25 december en 1 januari.