Van Cuyp tot Rembrandt. De verzameling Hofstede de Groot

26 september 2005

In het Groninger Museum is van 12 november 2005 tot en met 5 februari 2006 een tentoonstelling te zien die geheel gewijd is aan de verzamelaar en kunsthistoricus Cornelis Hofstede de Groot. De uit Groningen afkomstige domineeszoon is de belangrijkste grondlegger van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Het Groninger Museum bewaart een zeer groot deel van de collectie van Hofstede de Groot.

Naast kunsthistoricus, was Hofstede de Groot ook een groot verzamelaar van kunst. Al in 1906 schonk hij zijn uiterst belangrijke collectie van 65 tekeningen van Rembrandt aan het Rijksprentenkabinet. Na zijn overlijden in 1930 werd een deel van De Groots collectie 17de eeuwse schilderijen en tekeningen in het Groninger Museum ondergebracht. Door zijn archief te schenken aan de Nederlandse staat legde hij bovendien de basis voor het in 1932 opgerichte Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), het belangrijkste centrum voor de bestudering van Nederlandse kunst.

Controverse
De Groot had een passie voor discussiëren met collega’s. Dat bracht hem soms zelfs in aanvaring met anderen. Het bekendst is zijn controverse met Abraham Bredius over het Portret van Elisabeth Bas uit de collectie van het Rijksmuseum (Amsterdam). Bredius was ervan overtuigd dat deze befaamde Rembrandt aan diens leerling Ferdinand Bol toegeschreven moest worden, een visie die De Groot ronduit belachelijk vond. Het dispuut werd in buitengewoon felle bewoordingen uitgeschreven, waarbij sterk op de man gespeeld werd. Een andere affaire heeft betrekking op een vals schilderij van Frans Hals, waarover De Groot een echtheidsverklaring had geschreven. De zaak leidde tot een geruchtmakende rechtzaak.

Tentoonstelling
In het Groninger Museum zal vooral aandacht zijn voor de verzameling van Hofstede de Groot. Hoewel de collectie van het Groninger Museum hierin centraal komt te staan, zal uit musea en van particuliere verzamelaars een grote groep werken worden geleend om een representatieve reconstructie te kunnen maken van De Groots verzameling.

Catalogus
De catalogus bij de tentoonstelling is een standaardwerk over Hofstede de Groot. In deze publicatie onder andere bijdragen van Rudi Ekkard (directeur RKD), prof. Dr. Volker Manuth (Universiteit Nijmegen) en prof. Dr. Henk van Veen (Rijksuniversiteit Groningen), prijs € 48,00.

Noot aan de redactie

Samenstelling tentoonstelling Groninger Museum: Luuk Pijl
Vormgeving tentoonstelling: Mark Wilson

Voor meer informatie:
Josee Selbach, jselbach@groningermuseum.nl, Jolien Kunst, jkunst@groningermuseum.nl 050-3666555, www.groningermuseum.nl.

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.
In juli en augustus ook op maandag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op 25 december en 1 januari