Van Kirchner tot Kandinsky

15 december 2004

Duits Expressionisme uit Nederlandse musea, 1919-1964
Het Groninger Museum toont in het Ploegpaviljoen van 25 maart t/m 18 september 2005 Duitse expressionistische kunst die verzameld is door Nederlandse musea in de periode 1919–1964. De expositie sluit aan op de in oktober van dit jaar verschenen publicatie over Duitse kunst in Nederland van de kunsthistoricus Gregor Langfeld.


In 2001 heeft het Groninger Museum kenbaar gemaakt om naast exposities over de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg ook tentoonstellingen te organiseren van internationale expressionistische stromingen. Deze expositie is daar een prachtig voorbeeld van en past in het beleid van het Groninger Museum.

De tentoonstelling Van Kirchner tot Kandinsky is onderverdeeld in drie groepen Duitse kunst: Brücke, Der Blaue Reiter en kunstenaars die niet specifiek tot een bepaalde groep behoren. Kirchner is de belangrijkste vertegenwoordiger van de Brücke. Van deze kunstenaar is relatief veel werk aangekocht door Nederlandse musea, wat een reden is om een aparte zaal aan hem te wijden.

Der Blaue Reiter met Kandinsky als centrale figuur vormt een belangrijk deel van de tentoonstelling. Hij werd na de oorlog als voorbeeld voor jonge kunstenaars beschouwd en om die reden nog steeds als actueel gezien en door musea aangekocht. In de expositie zijn vroege en late schilderijen van Kandinsky te zien.

Kunstenaars die niet tot een bepaalde groep behoren maar wel met het Duits expressionisme geassocieerd worden zijn onder anderen Beckmann, Grosz, Kokoschka en Dix. Binnen de expositie behoren Czardastänzerinnen en Nacktes Mädchen hinter Vorhang (Fränzi) van Kirchner en Frauenkopf van Jawlensky tot de hoogtepunten. Jawlensky behoorde tot de groep van Der Blaue Reiter.

Collecties
Er zullen werken te zien zijn uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, het Gemeentemuseum in Den Haag, het Museum Boymans Van Beuningen in Rotterdam, het Kröller-Müller Museum in Otterlo, het Rijksprentenkabinet Amsterdam, het Van Abbemuseum in Eindhoven, en het Groninger Museum.

Boek
Het boek Duitse kunst in Nederland. Verzamelen tentoonstellen kritieken 1919-1964 van Gregor Langfeld is verkrijgbaar vanaf oktober 2004 in de museumwinkel voor € 48,50, ISBN 90-400-8998-1.

Tentoonstellingscoördinator: Alma Burema

Voor meer informatie:
Josee Selbach, Rixt Horstmann 050-3666555, www.groningermuseum.nl jselbach@groningermuseum.nl, rhorstmann@groningermuseum.nl

Openingstijden:
di. t/m zo. en op feestdagen 10.00 – 17.00 uur, maandagmiddag 20 december, 27 december en 3 januari geopend van 13.00 – 17.00 uur.

Tijdens het Diaghilev Festival (25 januari t/m 30 januari 2005) is het museum geopend van 10.00-22.00 uur.