De Collectie Veendorp. Levenswerk van een zorgvuldig verzamelaar

26 september 2012

Van 13 oktober 2012 tot en met 17 maart 2013 presenteert het Groninger Museum de collectie van de Groninger kunstverzamelaar Reurt Jan Veendorp.  De verzameling bestaat uit ruim 400 unieke objecten, waaronder schilderijen, grafiekbladen, tekeningen, sculpturen en keramiek. De nadruk ligt op Nederlandse kunst uit de tweede helft van de 19de en de eerste decennia van de 20ste eeuw.

In de collectie is een belangrijke plaats weggelegd voor de schilders van de Haagse School, zoals Jan Hendrik Weissenbruch, Jozef Israëls, Anton Mauve en de drie gebroeders Maris. Kunst van de generaties na de Haagse School is vertegenwoordigd door de Amsterdamse impressionisten George Hendrik Breitner en Isaac Israels, maar ook door Jan Toorop en Johan Dijkstra. Ook de Franse schilderkunst is in deze verzameling vertegenwoordigd. De tentoonstelling laat een selectie zien uit deze prachtige kunstverzameling.

Hoogwaardige collectie
De heer Veendorp (Appingedam 1905 – Ede 1983) studeerde tekenen, kunstnijverheid en bouwkunde aan de Academie Minerva in Groningen, en werkte daarna bij het architectenbureau van A.J. Kropholler in Wassenaar. Naast architect was hij ook eigenaar van twee steenfabrieken in Groningen. Al op jonge leeftijd begon hij kunst te verzamelen. Aangezien hij geen ruim inkomen had, kon hij slechts met mate kunstwerken aankopen. Daarom is het des te meer te bewonderen dat hij een zo consistente en kwalitatief hoogwaardige collectie wist op te bouwen. In de loop van meer dan vijftig jaar kocht hij met grote liefde en zorgvuldigheid enkele honderden schilderijen, tekeningen, grafiekbladen en sculpturen. Veendorp had geduld en een oog voor kwaliteit; hij wist van vooraanstaande kunstenaars goed werk te verkrijgen.

Bruikleen
De Collectie Veendorp is in bezit van het J.B. Scholtenfonds te Groningen, die het sinds 1969 in langdurig bruikleen afstaat aan het Groninger Museum. Na deze overdracht bleef de heer Veendorp verzamelen. Zo richtte hij zich vanaf de jaren zeventig ook op Aziatica. Veendorp verzamelde tot zijn overlijden. Ook de later verzamelde stukken zijn via het J.B. Scholtenfonds in bruikleen afgestaan aan het Groninger Museum.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met als titel: De Collectie Veendorp: Levenswerk van een zorgvuldig verzamelaar. Dit is het resultaat van een onlangs uitgevoerd onderzoek naar Veendorp en zijn collectie. Dit is het eerste onderzoek dat naar de verzameling gedaan is.

Met dank aan
Subsidiënten: Gemeente Groningen, Provincie Groningen, J.B. Scholtenfonds.
Begunstiger: de BankGiro Loterij.


----------------

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/pr: Willemien Bouwers wbouwers@groningermuseum.nl
Telefoon: 050-3666 555

Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Op maandag gesloten.