Groninger Museum slaat een zilverslag

27 september 2012

De zilvercollectie van het Groninger Museum heeft een stevige uitbreiding gekregen met een selectie van voorwerpen uit de collectie Hofman-Westerhof. De zenuwarts W.A. Hofman (1915-2002) was een groot kenner van het Groninger zilver waarover hij meermalen publiceerde. Hij bezat een grote verzameling in Groningen gemaakt zilver met de nadruk op zilver voor de particuliere markt.  Zijn collectie vult op dat punt die van het museum mooi aan.

De nu verworven stukken werden ooit gemaakt om op pronktafels van de Groninger jonkers, landbouwers, stadselite en burgers gebruikt te worden. Groningen had als centrum van het gewest een groot aantal bekwame zilversmeden. Hun werk volgde doorgaans de mode, maar kende ook enkele eigen vormen. De doorntak- of kabelrand bij bekers zijn typisch voor Groningen en voor de stad Emden en omgeving. De bekers waren vaak bezit van welvarende landbouwers. Het Groninger Museum heeft mooie zeventiende eeuwse bekers van Jan Mettinck en Arent Hamminck verworven. Een beker in 1631-32 gemaakt van een kokosnoot was door zilversmid Jan Symens voorzien van zilverbeslag met de familiewapens van prof.dr. Johan Huninga (1588-1638) en zijn vrouw Anna Maria van Starkenborgh (1590-1638).  Bijzonder is ook een zilveren gordel voor mannen van zilversmid  Berent Albers uit 1625. Zulke oude sieraden zijn uiterst zeldzaam.

Enkele hopmanslepels
Prachtig gedecoreerd in de marot-stijl is een koffiepot in de vorm van een grote tuinvaas. Zulke stukken maakten veel indruk op het buffet. Thomas Muntinck was de maker.
Naast de grote stukken werden ook enige kleinere stukken verworven zoals enkele hopmanslepels en vorken. De hoplieden van de Groninger burgerregimenten kregen elk jaar een lepel of soms een vork ten geschenke. Het museum kon zijn collectie met verschillende voorbeelden uitbreiden. Onderzoek heeft geleerd dat veel Groninger zilver in later tijd is omgesmolten, maar de tentoonstellingen Zilver in Groningen (2010-11), Groninger keur (1997) en Groninger Zilver (1975) lieten zien dat er nog veel valt te genieten. De nieuwe aanwinsten waren op die tentoonstellingen ook te zien.

Te zien tot
De nieuwe aanwinst wordt tot en met 20 januari 2013 gepresenteerd in het Info Center van het Groninger Museum.

Met dank aan
De verwerving werd mogelijk gemaakt door Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Lambers-Burger, BankGiroLoterij, Vereniging Rembrandt, Stichting Het Roode of Burgerweeshuis en een particulier.

De Verrijking
Met de Verrijking laat de Vereniging Rembrandt de rijkdom van onze Nederlandse openbare kunstverzameling zien. De Verrijking laat zien hoe een nieuwe aanwinst de bestaande openbare kunstverzameling in een nieuw daglicht zet. De presentaties op de Verrijking tonen kunstwerken uit Nederlandse musea naast elkaar waardoor ze een nieuw verhaal gaan vertellen. Meer informatie: http://bit.ly/PIgCqq  en www.deverrijking.verenigingrembrandt.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/pr: Willemien Bouwers wbouwers@groningermuseum.nl
Telefoon: 050-3666 555

Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Op maandag gesloten.