Marc Bijl. Urban Gothic

23 juli 2012

Het Groninger Museum presenteert van 7 oktober 2012 tot en met 31 maart 2013 een solotentoonstelling van Marc Bijl (Leerdam, 1970). Marc Bijl’s repertoire bestaat uit onder meer installaties, video’s, sculpturen en schilderijen. Zijn werk is veelal opgetrokken uit ruwe bouwmaterialen, golfplaat, spiegels en druiperige zwarte epoxy. In combinatie met overbekende symbolen, (kunst)historische verwijzingen en slogans, is het werk van Bijl een voortdurend onderzoek naar en een ondermijning van de onderliggende machtsstructuren die de massacultuur kenmerken.

Bijl exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Werk van hem bevindt zich zowel in openbare als particuliere collecties. In 2004 ontving hij de Charlotte Köhler Prijs en in 2008 won hij de Theo Wolvencamp Prijs. Deze tentoonstelling is Bijl’s eerste grote museale overzicht in Nederland. Naast een selectie vroeger werk, zal in de tentoonstelling ook recent werk te zien zijn. Speciaal voor de tentoonstelling maakt hij een nieuw werk. Marc Bijl woont en werkt in Berlijn.

Marc Bijl maakt in zijn werk gebruik van overbekende logo’s en beeldelementen die direct afgeleid zijn van de jeugd- en protestcultuur. Op een ingenieuze manier maakt hij gebruik van de beeldtaal van multinationals en de gamecultuur om de machtsrelaties tussen het individu en de maatschappij te bevragen en te ondermijnen. Een voorbeeld daarvan is het werk PORN, 2010 dat het Groninger Museum verwierf. Dit werk refereert aan het werk Love van Robert Indiana, dat in de loop van de tijd grote bekendheid kreeg als symbool voor de Love-generation van de jaren ‘60. Bijl paste de sculptuur aan en vertaalde hem naar deze tijd. In een tijdsgewricht dat zijn naïviteit voorgoed verloren lijkt te hebben en waarin sprake is van extreme transparantie, verruwing en vergaande commercialisering, lijkt PORN als symbool niet meer dan een somber label van de tijd waarin wij leven.

Het vroege activisme van Bijl, de graffiti, het spel met beeldmerken en het gebruik van clichés over de gothic- en punkbeweging met veel zwarte epoxy en gotische letters, heeft de laatste tijd plaats gemaakt voor een meer verstilde, sobere beeldtaal. Zonder zijn centrale thematiek te verlaten, lijkt Bijl zich enigszins af te keren van het romantische beeld van de rebel en antikunstenaar en verschuift zijn aandachtsgebied naar de kunstgeschiedenis en het modernisme. Mondriaan, Rietveld, Donald Judd maar ook Kounellis, Beuys en Bas Jan Ader worden in zijn werk geciteerd. Daarmee lijkt zijn werk ook strenger en bedachtzamer geworden.

Nieuw werk
Het nieuwe werk dat Bijl speciaal ter gelegenheid van deze tentoonstelling maakt, zal een geheel eigen interpretatie zijn van de traditionele beeldentuin. Van oorsprong als plek om tot rust te komen en te genieten van de schoonheid, zal van deze uitvoering eerder een ontregelende werking uitgaan.

Conservatoren
De tentoonstelling Marc Bijl. Urban Gothic is samengesteld door conservator hedendaagse beeldende kunst, design en mode Sue-an van der Zijpp en hoofdconservator Mark Wilson.

Catalogus
Bij de tentoonstelling is het boek Marc Bijl. In case you didn’t feel like showing up verkrijgbaar. ISBN 978-90-5662-682-2. Prijs: € 24,50.

Met dank aan
Provincie Groningen, Gemeente Groningen, BankGiro Loterij.

-------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Communicatie/pr: Willemien Bouwers wbouwers@groningermuseum.nl
telefoon: 050-3666 555

Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Op maandag gesloten.