Noé van Hulst nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Groninger Museum

18 oktober 2012

Met ingang van 16 oktober 2012 is de heer Noé van Hulst (56) benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. De benoeming is voor een termijn van 4 jaar.

 Andreas Blühm, algemeen directeur van het Groninger Museum, is zeer verheugd over deze benoeming: “Noé van Hulst is een uitstekende keuze omdat hij over een sterk regionaal en internationaal netwerk beschikt. Zijn ervaring bij de overheid, de zakenwereld en het onderwijs is voor het museum uitermate nuttig.”

Noé van Hulst is in januari 2012 aangetreden als directeur van de Energy Academy Europe gevestigd in Groningen. Daarvoor was Van Hulst 4 jaar secretaris-generaal van het Internationaal Energy Forum (IEF) in Riyad (Saoedi-Arabië). In vorige functies was hij directeur strategie bij het International Energy Agency (IEA) in Parijs en werkzaam bij het ministerie van Economische zaken in Den Haag, laatstelijk als directeur-generaal voor energie.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht zal Noé van Hulst zich de komende jaren onder  andere toeleggen op het versterken van verbindingen tussen kunst, onderwijs en bedrijfsleven. In een reactie zegt Van Hulst: “Ik ben blij met deze eervolle benoeming en verheug me erop een bijdrage te kunnen leveren om dit belangwekkende museum met (inter)nationale uitstraling te helpen zijn cruciale rol voor kunst en cultuur in Groningen verder uit te bouwen.”

Naast Noé van Hulst bestaat de Raad van Toezicht uit Tonnie Plas, Maarten Duijvendak en Jeannette Sanders-Mol. Onder leiding van Van Hulst zal de Raad van Toezicht op korte termijn op zoek gaan naar nieuwe leden om de daadkracht en het profiel van de Raad te versterken.

Tonnie Plas wordt namens de Raad van Toezicht en de directie bedankt voor zijn inzet als voorzitter a.i. van de Raad van Toezicht de afgelopen maanden.

Conform de statuten en de afspraken met de gemeente en provincie Groningen
is deze benoeming tot stand gekomen.

-------------------------------------------------------------------------

Voor informatie afdeling Communicatie:
Josee Selbach
jselbach@groningermuseum.nl
(050) 366 65 06/(06) 23 87 99 90