Nordic Art 1880 - 1920

13 juli 2012

Het Groninger Museum presenteert vanaf 9 december 2012 de tentoonstelling
Nordic Art 1880 - 1920. De tentoonstelling is een ode aan de volken en culturen van de Noordse landen en biedt een overzicht van 19e en 20e eeuwse Noord-Europese schilderkunst. De prachtige landschappen, portretten en taferelen uit het dagelijkse plattelandsleven tonen zowel overeenkomsten als verschillen tussen de Noordse landen. In de tentoonstelling staat de periode centraal waarin stromingen als het realisme, naturalisme en de meer uiteenlopende stijlen zoals het symbolisme en het opkomende modernisme naast elkaar voorkwamen. De tentoonstelling is te zien tot en met 5 mei 2013.

In Noord Europa vormde het einde van de 19e en begin 20e eeuw een cruciaal tijdperk van artistieke, culturele en intellectuele ontwikkelingen. De in die periode gemaakte werken verbeeldden die veranderende ambities. Edvard Munch, Akseli Gallen-Kallela en August Strindberg zijn hier belangrijke voorbeelden van. Met hun heldere en frappante werken vangen zij de poëtische schoonheid, de kern en de ziel van het mystieke noorden. Hoewel de Noordse kunst haar oorsprong kent in de Europese cultuur, wist men de eigen identiteit te benadrukken door het uitbeelden van het Noord-Europese leven.

De toenemende interesse in Noordse kunst zorgde recent voor een stijging van het aantal tentoonstellingen in Europa en de Verenigde Staten. De ambitie van dit project is om het huidige niveau te overstijgen door een compleet overzicht te bieden van de schilderkunst in deze periode. De focus ligt hierbij op de overgangsperiode tussen het realisme, symbolisme en het modernisme. De sociaal - geografisch invalshoek biedt een alternatief op de gangbare Europese kunst.

Er zijn werken te zien van onder anderen Vilhelm Hammershøi, Eero Järnefelt, Ernst Josephson, Anders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson en P.S. Krøyer. Het is voor het eerst dat deze werken in deze samenstelling in Nederland getoond worden.

Samenstelling
De tentoonstelling Nordic Art 1880 - 1920 is samengesteld door David Jackson, Hoogleraar Russische en Scandinavische Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leeds.

Met dank aan
De tentoonstelling kan worden gerealiseerd door een financiële bijdrage van de Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie-evenementen Gasunie en GasTerra.
Subsidiënten: Gemeente Groningen, Provincie Groningen.
Begunstiger: de BankGiro Loterij.
Sponsor: SRC–Cultuurvakanties, AON, Arts & Humanities Research Council.
Mediapartner: Dagblad van het Noorden.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Communicatie/pr:
Josee Selbach jselbach@groningermuseum.nl
Willemien Bouwers wbouwers@groningermuseum.nl
telefoon: 050-3666 555

Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag 10.00 – 17.00 uur. Op maandag gesloten.

  • L.A. Ring, At the French Windows. The Artists Wife, National Gallery of Denmark