Groninger Museum en NP3 maken definitieve selectie YGA II bekend

12 april 2013

Het Groninger Museum en NP3, podium voor hedendaagse experimenterende kunst, zijn een gezamenlijke zoektocht begonnen naar jong Groninger talent. Met Young Grunn Artist II (YGA II) bieden het Groninger Museum en NP3 drie Groningse kunstenaars een veelomvattend jaartraject met als doel talentontwikkeling, professionalisering en het vergroten van de zichtbaarheid. Het meest overtuigende talent maakt kans op een tentoonstelling in het Groninger Museum.

Uit de veertig aanmeldingen is door de curatoren van het Groninger Museum en NP3 een eerste selectie gemaakt van zeven kunstenaars: Rob Bouwman, Esther de Graaf, Pascal van der Graaf, Lambert Kamps, Adri Schokker, Berndnaut Smilde en Lena van der Wal.

Op basis van kunstenaarsdocumentatie, motivatie en het gesprek is uiteindelijk de definitieve keuze gemaakt, waarbij de curatoren van NP3 en het Groninger Museum ook hebben gekeken in welke mate zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze kunstenaars.

De drie kunstenaars die het jaartraject mogen volgen zijn Esther de Graaf, Adri Schokker en Berndnaut Smilde.

Het Young Grunn Artist traject is een aanvulling op de bestaande beroepspraktijk van kunstenaars en is bedoeld voor kunstenaars die toe zijn aan een volgende stap in hun ontwikkeling. Curatoren van NP3 en het Groninger Museum bieden deze drie kunstenaars gedurende een jaar inhoudelijke, zakelijke en promotionele ondersteuning. Hiermee krijgen ze handvatten om artistieke doelen te bereiken en zichzelf verder te ontplooien. Naast intensieve coaching wordt een persoonsgebonden werk- en ontwikkelbudget geboden. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld te netwerken met professionals, een nieuw werk te maken of een uitwisselingstraject te volgen.
- - -
Jong Jury Prijs YGA II
Voorafgaand aan de bekendmaking van de definitieve selectie hebben twee leerlingen van het Wessel Gansfortcollege de Jong Jury Prijs uitgereikt aan de drie kunstenaars die volgens hen het YGA II traject verdienen. Ruim 150 leerlingen van het Wessel Gansfort College zijn in de voetstappen getreden van de curatoren. De leerlingen kozen voor: Adri Schokker, Berndnaut Smilde en Lena van der Wal
- - -
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/PR: Willemien Bouwers
wbouwers@groningermuseum.nl
Telefoon: 050-3666555