Het Verdronken Land is Vruchtbaar

25 juli 2013

21 september 2013 tot en met 9 februari 2014

De tentoonstelling Het Verdronken Land is Vruchtbaar toont de materiële cultuur van de mens aan de hand van unieke voorwerpen van de steentijd tot nu. De voorwerpen staan na lange tijd weer centraal in het Groninger Museum. Er zijn spectaculaire schatten te zien die de rijkdom van het waddengebied demonstreren. Goud en zilverschatten, aardewerk, wapens uit de tijd van Bonifatius, onwaarschijnlijk goed bewaard gebleven hout en textiel van meer dan duizend jaar geleden. Opmerkelijk zijn voorwerpen met inscripties in runen. Deze bleven op houten en benen voorwerpen bewaard en zijn nu de oudste inheemse teksten van ons land. De langste tekst staat op het runenstaafje van Westeremden.

De tentoonstelling is een grensoverschrijdende reis door het archeologisch verleden die teruggaat naar meer dan 12.000 jaar geleden toen men nog kon lopen van de Hondsrug tot aan de Doggersbank, die midden in de Noordzee ligt.
De archeologie van de Nederlandse provincies Groningen, Friesland en Drenthe en die van de Duitse provincies Oost-Friesland en Emsland hebben veel gemeenschappelijk. De mogelijkheden en beperkingen van het landschap vertonen grote overeenkomsten. Alle reden om samen te werken in een groot project Land van Ontdekkingen.
Naast het Groninger Museum zijn er exposities te zien in het Fries Museum en het Drents Museum. De eerste tentoonstelling in deze reeks was te zien in het Ostfriesisches Landes Museum Emden. De tentoonstellingen maken deel uit van een internationale manifestatie ‘2013- Land van Ontdekkingen’

Samenstelling
De tentoonstelling is samengesteld door conservator Archeologie, geschiedenis en oude regionale kunst(nijverheid) Egge Knol.

Met dank aan
Subsidiënten: Gemeente Groningen, Provincie Groningen.
Mediapartners: Dagblad van het Noorden, Marketing Groningen.
Begunstiger: de BankGiro Loterij.
In het kader van INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland wordt het project mede gefinancierd door het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr van het bondsland Nedersaksen en de provincies Groningen, Drenthe  en  Friesland . ‘2013- Land van Ontdekkingen’ wordt tevens begeleid door het programmamanagement van de EemsDollard regio (EDR).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/PR:
Willemien Bouwers                   
wbouwers@groningermuseum.nl           
Telefoon: 050-3666 555   
Josee Selbach
jselbach@groningermuseum.nl
Telefoon: 050-3666 555   

Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag en op feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur.
Op maandag gesloten.