Manifest: Een nieuwe presentatie van de Groninger geschiedenis

4 december 2013

Het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Groninger Archieven introduceren op 4 december 2013 gezamenlijk een nieuwe visie op de presentatie van de geschiedenis van stad en provincie Groningen. De directeuren van de drie belangrijkste instanties op het gebied van Groninger geschiedenis, de heer Andreas Blühm, de heer Jan Wiebe van Veen en de heer Eddy de Jonge presenteren dit in een Manifest aan de wethouder van Cultuur van Groningen, de heer Dig Istha.

Grote belangstelling
De geschiedenis van de stad Groningen en de regio geniet de laatste jaren een groeiende belangstelling van het publiek. De presentatie van deze geschiedenis zal zeer beperkt ruimte krijgen in het Groninger Forum. De drie belangrijkste organisaties op het gebied van Groninger geschiedenis hechten grote waarde aan een goede presentatie, verzameling en bewaring van de Groninger geschiedenis. Daarom streven zij naar een gezamenlijke visie en een bundeling van krachten.

Samenwerking
Vanzelfsprekend zal er waar mogelijk worden samengewerkt met het Groninger Forum, en andere culturele instanties. Het Groninger Museum, de Groninger Archieven en het Noordelijk Scheepvaartmuseum zullen hun kennis en netwerk inzetten om in een open samenwerking tot goede activiteiten en resultaten te komen. Hierbij wordt niet gestreefd naar een samengaan van de drie instanties. De instellingen brengen zelfstandig onderwerpen aan, en partnerorganisaties kunnen zelfstandig onderzoeken op welke manier zij deel willen nemen aan de activiteiten.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Marlies Schipperheijn 0645468682, mp.schipperheijn@noordelijkscheepvaartmuseum.nl of Groninger Museum, Josee Selbach 0623879990, jselbach@groningermuseum.

Manifest Een nieuwe presentatie van de Groninger geschiedenis

Manifest Een nieuwe presentatie van de Groninger geschiedenis (.PDF)

Logo Groninger Museumlogo ScheepvaartmuseumLogo Groninger Archieven