Vrouwen van de Revolutie. Rusland 1907-1934

22 januari 2013

Van 23 maart tot en met 18 augustus 2013 in het Groninger Museum

De avant-garde was vrouwelijk! In ieder geval in Rusland voor en na de Revolutie van 1917.  Een groot aantal Russische kunstenaars was ervan overtuigd met hun werk een bijdrage te kunnen leveren aan een klasseloze en rechtvaardige maatschappij. In vergelijking met andere avant-garde bewegingen valt de vertegenwoordiging van een groot aantal vrouwen op. Ze stonden op gelijke voet met hun mannelijke collega’s en werkten zelfbewust met hen samen.  Zonder de krachtige visie van bijvoorbeeld  Aleksandra Ekster, Natalja Gontsjarova en anderen, hadden de avant-garde bewegingen rond Michail Larionov,  Kazimir Malevitsj of Vladimir Tatlin nooit zo’n uitzonderlijk effect kunnen bewerkstelligen.

De tentoonstelling belicht de centrale rol van kunstenaressen in Rusland aan het begin van de 20e eeuw. Een groot deel van de getoonde werken is voor het eerst in Nederland te zien.

De Russische avant-garde kende vele uiteenlopende stijlen:  van figuratief neo- primitivisme tot abstracte composities zoals het kubo- futurisme, het  suprematisme en constructivisme. Het waren met name kunstenaressen zoals Ljoebov Popova en Varvara Stepanova, die met hun werk de grenzen tussen kunst, theater, kunstnijverheid en industrie verlegden.

De tentoonstelling Vrouwen van de Revolutie - Rusland 1907-1934 vestigt de aandacht op deze belangrijke Russische avant-garde kunstenaressen en toont schilderijen van Aleksandra Ekster, Sofia Dymsjits-Tolstaja, Natalja Gontsjarova, Anna Kagan, Anna Leporskaja, Elena Liessner- Blomberg, Ljoebov Popova, Olga Rozanova,  Antonina Sofronova, Varvara Stepanova, Nadezjda Oedaltsova  en Maria Vladimirovna Ender. Er wordt tevens werk getoond van tijdgenote Alida Pott, één van de weinige vrouwelijke kunstenaressen van de Groningse kunstenaarsvereniging De Ploeg.

De tentoonstelling omvat circa vijftig meesterwerken afkomstig uit de collectie van het Tretjakov Museum in Moskou, werken uit de verzameling van het Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen en de Collectie Otten uit Hohenems, Oostenrijk.

Bij de tentoonstelling is een Duitstalige catalogus Schwestern der Revolution - Künstlerinnen der Russischen Avantgarde  verkrijgbaar, met bijdragen van Nina Gülicher, Karoline Hille, Irina Pronina, Ada Raev, Carla Schweitzer en Reinhard Spieler.

Met deze tentoonstelling sluit het Groninger Museum zich aan bij de culturele manifestaties die gehouden worden in het  kader van het Nederland - Ruslandjaar 2013.  De tentoonstelling was eerder te zien in het Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen am Rhein.

Met dank aan:

Subsidiënten: Gemeente Groningen, Provincie Groningen.
Begunstiger: de BankGiro Loterij.
Bruikleengevers: Tretjakov Museum in Moskou, Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen am Rhein en de Collectie Otten uit Hohenems, Oostenrijk. 
------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/pr: Willemien Bouwers wbouwers@groningermuseum.nl
Telefoon: 050-3666 555

Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tweede Paasdag (1 april 2013) geopend.  Op maandag en Koninginnedag (30 april 2013) gesloten.