Activiteiten tijdens de jaarlijkse Ploegdag in het Groninger Museum

27 mei 2014

Op zaterdag 31 mei 2014 is de jaarlijkse Ploegdag in het Groninger Museum. Het museum organiseert deze dag samen met Stichting De Ploeg. Op deze dag staan de kunstwerken van kunstenaarsvereniging De Ploeg centraal. In het museum zijn momenteel veel werken van De Ploeg te zien, als onderdeel van De Collectie.

In 2015 wordt  in Groningen zowel in de stad als in de provincie door middel van tal van evenementen aandacht  besteed aan de schilder en drukker Hendrik Nicolaas Werkman. Het is dan 70 jaar geleden dat Werkman vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog om het leven werd gebracht. Vooruitlopend op de activiteiten in het kader van het Werkmanjaar 2015 wil Stichting De Ploeg middels enkele lezingen de aandacht vestigen op de Europese context waarin Werkman zich in de jaren twintig als typografisch kunstenaar manifesteerde. Een Europese context waarbinnen avant-gardistische kunstenaarsgroepen in Midden-Europa tot dusver onderbelicht zijn gebleven.

Programma
Vanaf 14.00 uur worden drie lezingen gegeven. Deze worden gehouden in het Engels en zijn gratis toegankelijk voor museumbezoekers.
14:00 - 14:30: Lezing door Irina Subotić (Museum for Applied Arts, Belgrado): 'The Yugoslavian avant-garde movement Zenitism’
14:30 - 15:00: Lezing door Merse Pal Szeredi (Kassak Museum, Boedapest): 'Networks and Utopias - Lajos Kassak and the Hungarian avant-garde in Budapest and Vienna (1915-1925).
15:30 - 16:00: Lezing door Peter Jordens (voorziter Stichting De Ploeg): 'Werkman. Artist of the international avant-garde'. 

Over De Ploeg
Een aantal Groninger kunstenaars nam in 1918 het initiatief tot de oprichting van kunstkring De Ploeg. Onder aanvoering van Jan Wiegers ontstond een schilderkunst die in hoge mate schatplichtig was aan het Duitse expressionisme. Behalve het landschap vormden ook het stadsleven en het portret belangrijke schilderkunstige motieven binnen De Ploeg. Daarnaast kende de kunstkring een constructivistische richting.