Boek: H.N. Werkman 1882 – 1945. Leven & werk

23 oktober 2014

Vrijdag 14 november wordt in het Groninger Museum het eerste exemplaar van het nieuwe boek over de kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman overhandigd aan Jacques Wallage, voorheen voorzitter van de Stichting H.N. Werkman en oud-burgemeester van de stad Groningen. De presentatie van het boek H.N. Werkman 1882-1945. Leven & werk is de aankondiging van de manifestatie ‘Werkman 2015’ en de overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum van 10 april tot 1 november 2015.

De executie van Werkman vlak voor de bevrijding van Groningen is van invloed geweest op de wijze waarop over Werkmans kunstenaarschap wordt gesproken. Zijn (inter)nationale erkenning in de jaren na de oorlog is vaak gekoppeld aan het abrupte einde van zijn leven. In het boek spreekt Universiteitshoogleraar Kunst en Samenleving Henk van Os de wens uit om Werkman die plaats in de kunstgeschiedenis te geven die hij verdient. De auteurs hebben hier gehoor aan gegeven en zijn erin geslaagd de eigenzinnige ontwikkeling binnen Werkmans oeuvre te laten zien. Zij schrijven over Werkman als kunstenaar die zich steeds bleef vernieuwen, zich niet wilde conformeren aan conventies en die altijd een vrije omgang met de begrippen abstract en figuratief hanteerde.

Het boek H.N. Werkman 1882-1945. Leven & werk is een biografie in beeld. Het oeuvre en het levensverhaal van Werkman zijn gebundeld in tien hoofdstukken, verdeeld in honderd beknopte episodes en vele afbeeldingen. Zijn grafische achtergrond, de economische omstandigheden, het kunstleven in Groningen, de internationale avant-garde en de oorlogsjaren: het unieke van Werkman ligt in de manier waarop hij al deze draden vervlocht in zijn werk. Volgend jaar, zeventig jaar na zijn dood, is het boek het uitgangspunt voor de grote Werkmantentoonstelling in het Groninger Museum, en de kapstok voor een cultureel programma in stad en provincie Groningen.

H.N. Werkman 1882-1945. Leven & werk is een initiatief van het Groninger Museum en de Stichting Werkman 2015, uitgegeven door WBOOKS. De redactie is verzorgd door kunsthistorica Anneke de Vries, gastconservator Jikke van der Spek, bibliothecaris en auteur Doeke Sijens en Mariëtta Jansen, conservator bij het Groninger Museum. Verder werkten mee: Doede Hardeman, conservator moderne kunst in het Gemeentemuseum Den Haag; Ronald Ohlsen, neerlandicus en schrijver; Henk van Os, Universiteitshoogleraar Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam; Han Steenbruggen, directeur-conservator van Museum Belvédère te Heerenveen-Oranjewoud; Peter Vroege, bestuurslid van Stichting Werkman 2015 en bedenker van het boekconcept; Mieke van der Wal, werkzaam bij het Drents Museum in Assen; Martin Werkman, de oudste kleinzoon van M.H. Werkman (1884-1953), de jongste broer van Werkman; Claartje Wesselink, universitair docent bij de vakgroep Cultuurgeschiedenis van Europa aan de Universiteit van Amsterdam.

Het rijk geïllustreerde boek bevat 256 pagina’s en is verkrijgbaar bij de boekhandel en de museumwinkel voor de prijs van € 29,95.
Noot voor de redactie:
• Voor meer informatie over het boek kunt u contact opnemen met Linda Doornbos van WBOOKS 038 - 46 73 400 |  LDoornbos@wbooks.com
• Over de expositie in het Groninger Museum met Josee Selbach, Hoofd Communicatie, Public Relations en Marketing 050 - 3 666 506 | 06 238 799 90 | jselbach@groningermuseum.nl.
• Voor de manifestatie ‘Werkman 2015’ en informatie over het cultureel programma met Geert Lameris van Organisatiebureau Geert Lameris, dat in opdracht van de Stichting Werkman 2015 verantwoordelijk is voor de coördinatie en programmering: 050 - 5 777 858 |  info@geertlameris.nl.