Een oude Friese merrie in het Groninger Museum

13 januari 2014

De expositie Het Verdronken Land is Vruchtbaar in het Groninger Museum gaat zijn laatste maand in. 9 februari 2014 sluit de expositie waarop bijzondere voorwerpen uit de Noord-Nederlandse en Oostfriese bodem te zien zijn. Het zijn voorwerpen die niet vaak aan het publiek getoond worden, zoals de unieke boomstamkano van Jemgum of de voorwerpen met runeninscripties.

Over een van de voorwerpen is onlangs nieuwe informatie bekend geworden. Het gaat om het skelet van een oude Friese merrie. Het dier is minstens 23 jaar oud geworden. Helaas zijn de vondstomstandigheden slecht gedocumenteerd. Volgens opschrift is het een paard uit de terpen in Friesland. Er zijn aanwijzingen dat het skelet in de jaren dertig in Ferwerd is gevonden. De tentoonstelling vormde aanleiding tot een datering met de koolstof14 methode door het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Onlangs is hiervan de uitslag bekend geworden. Het skelet dateert uit de tweede of eerste eeuw vóór Christus .

Het dier moet voor zijn eigenaren zo bijzonder zijn geweest dat het werd begraven. Paarden werden doorgaans geslacht en ook opgegeten, maar dit dier niet. Het blijft een bijzonder dier want na de opgraving is het gemonteerd op stangen en zo voor het publiek zichtbaar. Het Groninger Museum heeft het skelet te leen van het Frysk Lanbou Museum in Eernewoude.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie/Marketing/PR:
Willemien Bouwers                   
wbouwers@groningermuseum.nl           
Telefoon: 050-3666 510   

Openingstijden Groninger Museum
Dinsdag tot en met zondag en op feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur.
Op maandag gesloten.