Groninger Museum toont opmerkelijke voorwerpen uit de reformatie

10 oktober 2017

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn kritiek op de rooms-katholieke kerk een godsdienststrijd ontketende. Ook voor stad en regio Groningen kende dit grote gevolgen. Ter gelegenheid daarvan is in het Groninger Museum de tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Groningen te zien.

De reformatie in Groningen

In 1517 sloeg Maarten Luther een document met 95 stellingen vast aan de deur van de kerk van Wittenberg. Hij wilde hiermee een discussie losmaken over de stellingen. Zijn bezwaren waren gericht tegen de handel in aflaten: de mogelijkheid om tegen een som geld vergeving van zonden te verkrijgen. Volgens de Bijbel was vergeving voor zonden alleen uit genade te krijgen, niet voor geld. De kerk en de paus duldden echter geen kritiek en zo ontstond al snel escalatie. Veel mensen keerden zich tegen de kerk. De lokale landsheren bepaalden vaak de religiekeuze. Nederland bleef onder de heerschappij van de Spaanse koning streng katholiek. Het gevolg was de opstand en de tachtigjarige oorlog (1568-1648).

In 1594 veroverden Prins Maurits van Oranje en Graaf Willem Lodewijk van Nassau de stad Groningen op de Spanjaarden. Zo werd de reformatie in Groningen definitief. Groningen werd gereformeerd. De aanhangers van Johannes Calvijn (1509-1564), waaronder de bekende predikant Menso Alting (1541-1612), kregen het voor het zeggen. 

De historische voorwerpen die uit deze bewogen periode bewaard bleven, zijn in het museum te zien. Bijzondere stukken zijn het portret van Menso Alting en de eerste zilveren avondmaalsbeker uit onze provincie uit 1596. Ook is het avondmaalsgerei uit Danzig van de lutherse kerk in Winschoten te zien en natuurlijk een zeer vroege druk van de Statenbijbel.

De tentoonstelling 500 Jaar Reformatie in Groningen duurt tot en met 7 januari 2018. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, PR en Marketing:
Willemien Bouwers        wbouwers@groningermuseum.nl           050 3666 510
Karina Smrkovsky            ksmrkovsky@groningermuseum.nl         050 3666 512. 

  • Avondmaalsbeker, 500 jaar Reformatie in Groningen, foto John Stoel
  • Menso, 500 jaar Reformatie in Groningen, Portret A Lasco Bibliotheek Emden