Ploegarchief

  • Brief van Jan Wiegers aan Wobbe Alkema waarin hij wordt aangenomen als Ploeglid

Catalogus van de verzameling archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naoorlogse modernisme van het Groninger Museum.

Inleiding
De basis van deze verzameling wordt gevormd door documentatie verzameld door conservatoren van het Groninger Museum in het kielzog van hun werkzaamheden. Het Groninger Museum besteedt vanaf de jaren vijftig met tentoonstellingen, collectievorming en publicaties nadrukkelijk aandacht aan de vooroorlogse periode van de Groninger Kunstkring De Ploeg en de betrokken kunstenaars. Vanaf het directoraat van oud-museumdirecteur W. Jos de Gruyter (1955-1963) is er werk van De Ploeg verzameld in het Groninger Museum.

Daarnaast trekken ook naoorlogse vooruitstrevende kunstenaars de aandacht, bijvoorbeeld de kunstenaars betrokken bij NU, deze kunstenaarsgroep vormde het meest overtuigende initiatief een groep uiteenlopende kunstenaars bijeen te brengen na De Ploeg, die vooral in de periode 1918-1941 deze belangrijke rol vervulde. Daarbij wordt de doorgaande lijn duidelijk; Ploegkunstenaars van het eerste uur spelen opnieuw een rol, zowel door een stimulerende invloed op de jongere garde, als met vernieuwingen in hun eigen werk.

Het archief bestaat uit verschillende bestanddelen:
1. De documentatie bijeengebracht door het Groninger Museum rondom de collectie De Ploeg. Hierin bevinden zich bijvoorbeeld brieven, boeken, artikelen, aantekenboekjes en uitnodigingen voor exposities, maar ook audiovisueel materiaal en foto’s.
2. De laatst jaren kent de verzameling daarnaast belangrijke aanvullingen met betrekking tot het naoorlogse modernisme in Groningen.
3. Aan de documentatie verzameld door het Groninger Museum, zijn in de loop der jaren door vele schenkingen en bruiklenen originele documenten en privéarchieven toegevoegd. Voor wat betreft de privéarchieven kunnen vooral genoemd worden:
-  Job Hansen (waartoe ook archivalia met betrekking tot zijn kinderen Johan en Caty Hansen behoren);
-  Wobbe Alkema;
-  Els Amman;
-  Kunstenaarsgroep NU. Deze kunstenaarsgroep vormde na De Ploeg, die vooral in de periode 1918-1941 hierin een belangrijke rol vervulde, zonder twijfel het meest overtuigende initiatief om opnieuw een groep uiteenlopende kunstenaars bijeen te brengen.

Hoofdrubrieken

In de catalogus laten zich een aantal hoofdrubrieken herkennen:

  1. Groninger Kunstkring De Ploeg
  2. De eerste groep kunstenaars (kernleden van De Ploeg)
  3. Overige leden van De Ploeg
  4. Kunstenaars van het naoorlogse modernisme in Groningen
  5. Kunstenaarsgroep NU
  6. Het Groninger Museum & De Ploeg