Ploegdag en Jaarboek

De stichting organiseert exposities, lezingen en excursies. Elk voorjaar wordt een Ploegdag voor de donateurs in het Groninger Museum gehouden. Publicaties rond deze activiteiten verschijnen in het Ploeg Jaarboek. Het jaarboek is verkrijgbaar in de museumwinkel en de webshop van het Groninger Museum.
De Ploegdag 2015 wordt gehouden op 6 juni 2015. De Ploegdag wordt aangekondigd op de activiteitenpagina van het Groninger Museum. Alle donateurs ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Programma Ploegdag zaterdag 6 juni 2015

13:00-13:30
Inloop en koffie

13:30-13:40
Welkomstwoord door Andreas Blühm
(directeur van het Groninger Museum)

13:40-14:00
Mededelingen
Presentatie Ploeg Jaarboek door Doeke Sijens

Het programma is vanaf 14:00 uur toegankelijk ook voor individuele museumbezoekers.

14:00-15:40 Auditorium: Twee lezingen

14:00-14:40
Carel Blotkamp (emeritus hoogleraar moderne kunst, VU Amsterdam en beeldend kunstenaar):
'Grafiek als avontuur'
In deze lezing zal Carel Blotkamp aan de hand van historische voorbeelden en van zijn eigen werk ingaan op het experimentele karakter dat grafiek vaak bezit.

14:40-15:00
Pauze met koffie / thee in het auditorium.

15:00-15:40
Anneke de Vries (redacteur H.N. Werkman 1882-1945. Leven & werk (2014) en margedrukker):
'Van Acrobaat tot Zondaar: Werkman en het typografisch experiment'.

15:40-17:00
Bezoek aan de tentoonstelling (met rondleiding)
Job Lounge (besloten): Borrel en uitgifte Ploeg Jaarboek aan de donateurs

Donateurs wordt verzocht zich uiterlijk op 27 mei aan te melden via email op het adres ploegdag@groningermuseum.nl.