Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Groninger Museum bestaat uit de volgende personen:
Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande en het bestuur van de Stichting Kunstbezit en Oudheden Groninger Museum. (Stand van zaken 1 januari 2016)

De heer Johan Remkes (voorzitter)
Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland 
 • Voorzitter Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst
 • Voorzitter Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Voorzitter Raad van Toezicht Verweij-Jonker Instituut
 • Lid College Bodemdaling Groningen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal in Utrecht


De heer Maarten Duijvendak
Hoogleraar Economisch, Sociale & Regionale geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties:

 • Directeur Nederlands Agronomisch Historisch Instituut
 • Voorzitter Stichting Verleden van Groningen
 • Secretaris Stichting VHLO


De heer Jacob Kielman
Directeur Stichting Woningcorporatie Woonborg
Nevenfuncties :

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Linx Telefommunications b.v., Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rendo n.v., Meppel
 • Lid Raad van Toezicht Museum de Buitenplaats, Eelde
 • Voorzitter Beleggingscommissie van Stichting Oude Groninger Kerken, Groningen
 • Penningmeester Coöperatieve Boekhandel Boomker u.a. te Haren


Mevrouw Inez Boogaarts
Nevenfuncties:

 • Lid/penningmeester Raad van Bestuur Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
 • Bestuur Laurenspenning, Rotterdam
 • Lid Expertenjury, Internationale Kulturpolitik, NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, Düsseldorf
 • Lid Stedelijk Platform Beeldenstroom, Dordrecht
 • Jury Hans Horsting Prijs, Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande


De heer Henk Pijlman
Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Noord-Nederlands Orkest
 • Voorzitter Stichting Beheer Aandelen FC Groningen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Noorderslag/Eurosonic
 • Lid Raad van Toezicht Energy Valley
 • Lid Eerste Kamer


Mevrouw Nathalie de Vries
Directeur/eigenaar MVRDV, bureau voor architectuur en stedenbouw Rotterdam
Professorin für Baukunst aan de Kunstakademie Düsseldorf
Nevenfuncties:

 • Voorzitter BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus
 • Lid Raad van Toezicht Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam
 • Lid strategisch panel High Speed 2 (HS2) London

 

  Ons beloningsbeleid
  De functie van de commissarissen van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. Wel krijgen de commissarissen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten.
  De bezoldiging aan de directie is in redelijke verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Het Groninger Museum volgt het beloningsbeleid van de Museum Cao.