Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Groninger Museum bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J. Remkes (voorzitter)
  • De heer prof.dr. M.G.J. Duijvendak
  • Mevrouw I. Boogaarts
  • De heer H. Pijlman
  • De heer J. Kielman
    Mevrouw N. De Vries


Ons beloningsbeleid

De functie van de commissarissen van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. Wel krijgen de commissarissen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten.
De bezoldiging aan de directie is in redelijke verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Het Groninger Museum volgt het beloningsbeleid van de Museum Cao.