Autoportrait

Robert Combas

Robert Combas’ Autoportrait  is een verzet tegen de kunstacademie, waarvan hij werd weggestuurd. Het toont een woeste punkjongen op een rafelig gescheurd stuk afvalkarton, omgeven door symbolen van prikkeldraad. Combas speelde samen met Richard Di Rosa in een punkband. De broers Hervé  en Richard di Rosa maakten stripfiguren met bizarre namen als La Soucoupe de Raymond, Le Gorille, Le Major Franz en Les Marins Regardentent l’Utrafemme.  Ze vechten met elkaar, helpen elkaar en hebben seks, in een omgeving die lijkt op een kruising van het wilde westen met sciencefiction. Wat betekenen deze wezens voor de kunstenaar?

  • Autoportrait: Robert Combas

Deze fantasiewereld van Hervé  Di Rosa is geïnspireerd door b-films, strips en massacultuur. Elk personage belichaamt in zekere zin ook een bepaalde eigenschap van de kunstenaar zelf, hun gecombineerde avonturen verbeelden dus zijn ‘levensverhaal’. Di Rosa schilderde deze wezens op doek, tekende hen in stripboeken, op t-shirts, stickers en magneten.

  • Les Marins Regardent l’Ultrafemme: Hervé Di Rosa

Hervé’s broer Richard (Buddy) vertaalde de figuren naar ruimtelijke vormen en speelgoed. Op deze wijze wilde Di Rosa zijn figuurtjes verspreiden onder een zo groot mogelijk publiek, dat anders nauwelijks met kunst in aanraking komt, zoals Keith Haring dat deed met zijn Popshop in New York. Di Rosa had een vergelijkbare winkel in Parijs. Zijn werk ligt op het snijvlak van populaire strips, cartoons en autonome kunstwerken.

Het werk van de Di Rosa broers vertoonde aan het begin van de jaren tachtig sterke overeenkomsten met dat van François Boisrond, Rémy Blanchard en Robert Combas. Samen maakten zij destijds onder de naam ‘figuration libre’ (vrije figuratie) internationaal furore.

Ga hier terug naar de overzichtspagina.