Tentoonstelling

25 Jaar Stichting De Ploeg

De selectie

27 januari 2008 t/m 09 maart 2008

Stichting De Ploeg werd in 1982 opgericht om het Groninger Museum op het terrein van de kunstenaarsvereniging De Ploeg te ondersteunen. Doel van de stichting is het verwerven van werk van de kunstenaars De Ploeg uit de periode 1918-1945

De collectie van de stichting bestaat inmiddels uit meer dan zevenhonderd werken, waarvan in deze tentoonstelling een selectie is te zien. Alle belangrijke Ploegkunstenaars zijn vertegenwoordigd. Tot de belangrijkste aankopen die Stichting De Ploeg met steun van fondsen, bedrijven en particulieren kon realiseren, behoren schilderijen van Jan Wiegers, Jan Altink, Johan Dijkstra, George Martens en druksels van Hendrik Werkman. Het grootste deel van de collectie werd geschonken door derden. Voorbeelden daarvan zijn de omvangrijke legaten van Pit van Loo (1991) en Thijs en Annemarie Martens (2003) en een schenking van de familie Alkema (2006).

Stichting De Ploeg werkt nauw samen met het Groninger Museum om de kunstenaars van De Ploeg de volle aandacht te geven. Een voorbeeld hiervan is de uitgave van het Ploegjaarboek, waarvan tot nog toe vijf jaargangen zijn verschenen. Donateurs van de stichting ontvangen deze uitgave gratis. In mei 2008 zal het zesde Ploegjaarboek verschijnen.

  • Jan Altink: Het witte paard © Collectie Groninger Museum