Tentoonstelling

Abe Kuipers - In pastel

06 oktober 2007 t/m 23 maart 2008

In het Groninger Museum is dit najaar een ruime selectie uit de serie pasteltekeningen te zien die de Groninger kunstenaar Abe Kuipers (1918) gedurende de tweede helft van de jaren tachtig maakte. De pastels worden bevolkt door motieven en symbolen die ook in zijn schilderijen dikwijls voorkomen, associatieve tekens die in veel gevallen in directe relatie tot elkaar zijn weergegeven. De lemniscaat, symbool voor het evenwicht tussen het geestelijke en stoffelijke, verwijst in Kuipers’ werk tevens naar een zich oneindig herhalende dynamiek. Motieven als de kaars en de hellende afgrond appelleren aan eindigheid, dreiging en ondergang. Andere steeds terugkerende motieven zoals lettertekens laten zich minder eenvoudig duiden en lijken vooral het vervreemdende karakter van de beelden te willen benadrukken.

De serie pastels laat zich begrijpen als een emotioneel spel met betekenissen, waarmee de kunstenaar diepere innerlijke conflicten blootlegt tussen de rationele wil te doorgronden en het inzicht van de onmogelijkheid daartoe en, daaruit voortvloeiend, tussen ontluistering en berusting, onbehagen en troost.

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst en Stichting Beeldlijn die een film over de kunstenaar produceerde. De documentaire "het innerlijke reservoir" over Abe Kuipers is te zien in het auditorium van het Groninger Museum.