Tentoonstelling

Armand Bouten

Kunst maakt zichzelf

09 november 2008 t/m 01 maart 2009

In het Groninger Museum was de eerste grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse expressionist Armand Bouten (Venlo 1893 - Amsterdam 1965) te zien. Deze tentoonstelling werd begeleid door de eerste monografie over de kunstenaar.

Voor het grote publiek is Armand Bouten tot nog toe onbekend gebleven. Bouten was een reislustige kunstenaar. Samen met zijn vrouw en medekunstenaar Hanny Korevaar reisde hij in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw door heel Europa om te schilderen. Zijn vroege kubistisch-expressionistische stijl verandert vanaf zijn eerste reis naar Zuid-Europa: felle kleuren en krachtige contouren doen hun intrede in het werk. Ook de thema’s die hij eerder schilderde, zoals boeren en arbeiders in Hollandse landschappen, veranderen tijdens zijn reizen: zigeuners, kermissen, cafés en bordelen duiken op in het werk. Later verraden gruwelijke voorstellingen geschilderd met sombere donkere kleuren de oplopende politieke spanningen in Europa in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Bouten keert daarna totaal berooid samen met zijn vrouw terug naar Nederland.

Bij deze overzichtstentoonstelling verscheen de eerste monografie over de kunstenaar, geschreven door Susan van den Berg en gebaseerd op een uitgebreid onderzoek door de kunsthistoricus Doede Hardeman. Hiermee toonde het Groninger Museum het eerste grote overzicht van deze diepgewortelde expressionist.

  • Armand Bouten: De Zonderlingen/Interieur - Kunsthandel Dolf D. van Omme, Amsterdam