Tentoonstelling

Bijzondere huwelijkslepels uit de middeleeuwen

30 november 2011 t/m 08 januari 2012

Tot en met de kerstvakantie worden er dertien rijkversierde middeleeuwse tinnen lepels uit de twaalfde of dertiende eeuw uit Groningen tentoongesteld in het Groninger museum.

Bij de opgraving aan de Hoge der Aa in Groningen werd in 2010 een opmerkelijke lepel van tinloodlegering gevonden. Vergelijkbare lepels met een datering in de twaalfde of dertiende eeuw zijn bekend uit Engeland en uit de kuststrook van de Noordzee. Ze zijn aangetroffen in Groningen, Leeuwarden, bij Stiens, Stavoren, Leiden, Dordrecht, Ooltgensplaat en in Brugge.

De sierlijke lepels zijn vaak voorzien van een afbeelding van één of twee vissen in de bak en een levensboom, een kruis of een geometrisch patroon aan de keerzijde. Met dit soort afbeeldingen zijn het waarschijnlijk huwelijksgeschenken geweest.

Deze kleine opstelling is gemaakt ter gelegenheid van een publicatie over de Nederlandse vondsten van deze zeldzame lepels in jaarboek Hervonden Stad 2011.

  • Voor en achterzijde tinnen lepel uit de Hoge der A, Groningen. coll. Dienst ROEZ