Tentoonstelling

Bommen Berend en het Gronings Ontzet

09 juni 2007 t/m 02 september 2007

335 Jaar geleden verliet op 28 augustus 1672 bisschop Bernhard Von Galen van Munster na maanden belegering de stad Groningen die heldhaftig verdedigd was door Carel Rabenhaupt. Sindsdien wordt dit Gronings Ontzet met korte onderbrekingen gevierd. Al meteen in 1672 en daaropvolgende jaren werd het Ontzet vereerd met prenten, munten, penningen, schilderijen en andere uitingen van kunst. Het bleef de eeuwen door in de belangstelling staan. Sinds het midden van de 19e eeuw wordt het Ontzet weer elk jaar gevierd op dezelfde wijze als dat ook nu nog gebeurt: met paardenspul, kermis en vuurwerk.

De tentoonstelling met bijzondere voorwerpen uit en vooral kort na het beleg, heeft ook aandacht voor de viering van het Ontzet in later jaren.

Bijzonder op de expositie is een in Groningen minder bekend schilderij van de Duitse schilder Heimbach. Het schilderij van Bisschop Von Galen, door ons aangeduid als Bommen Berend vanwege de vele bommen die hij op de stad wierp, blijkt dat hijzelf het beleg als een grote militaire prestatie vierde. Hij liet een imponerend portret te paard schilderen, waarop de stad Groningen door hem bedwongen lijkt. Dit schilderij was tot voor kort in het bezit van zijn familie en is nu in het bezit van een Groninger. Het Groninger Museum heeft de primeur dit werk te tonen.