Tentoonstelling

Bont en blauw

oosters porselein in Nederland

08 november 2003 t/m 24 oktober 2004

Deze tentoonstelling in het Starckpaviljoen gaf een rijk beeld van het Oosterse porselein in Nederland. Daarvoor waren ruim tweehonderd van de mooiste of meest interessantste stukken uit het Haags Gemeentemuseum, het Groninger Museum, het Princessehof Leeuwarden en het Rijksmuseum Amsterdam hier bijeengebracht.

De tentoonstelling markeerde een unieke en nauwe samenwerking van deze vier musea op het gebied van de Aziatische keramiek. Tevens was het de afscheidstentoonstelling van Prof. dr. Christiaan Jörg die sinds 1977 als conservator aan het Groninger Museum was verbonden. Hij maakte de selectie en redigeerde de bijbehorende catalogus in samenwerking met zijn collega's. De stukken dateren van de 14de tot de 19de eeuw en hebben als overkoepelend thema de export van Chinees porselein naar andere Aziatische landen, het Midden-Oosten en het Westen. Een enkel stuk was bestemd voor de binnenlandse markt of het keizerlijk hof in Beijing.