Tentoonstelling

Cha Cha

Fenomeen Herman Brood

05 november 2006 t/m 28 januari 2007

Op 5 november 2006 zou Herman Brood zestig jaar zijn geworden. Ter gelegenheid daarvan werd in het najaar van 2006 in het Groninger Museum een tentoonstelling over hem geopend.

De tentoonstelling liet het atelier zien van de kunstenaar, de plek waar Brood veel van zijn schilderijen maakte, muziek componeerde, teksten schreef en waar zijn onconventionele levenswijze vrij spel had. Het atelier, gelegen aan de Spuistraat in Amsterdam, was sinds de dood van Brood vrijwel onaangeroerd gebleven en werd in het Groninger Museum in zijn geheel nagebouwd in de blauwe zaal van het Ploegpaviljoen. Ook was er een selectie schilderijen en tekeningen te zien die een beeld geven van zijn kunstenaarschap.

Anton Corbijn maakte sinds de jaren zeventig foto's van Herman Brood. Deze foto's, samen met een selectie van 'kiekjes' uit het fotoalbum van de familie Brood, waren te zien in de ovale zaal en in de gang naar de tentoonstelling. Het Groninger Museum wilde daarmee de aandacht vestigen op de uiteenlopende, maar alle met 'rock 'n roll' verbonden aspecten van Broods persoonlijkheid, als ook op de artistieke kwaliteiten van zijn beeldend werk.

Groninger Forum
De tentoonstelling Cha Cha. Fenomeen Herman Brood werd georganiseerd in het kader van het Groninger Forum. De partners van het Groninger Forum zijn: Het Groninger Museum, de Openbare Bibliotheek, de Groninger Archieven, en Filmtheater Images. Het Groninger Forum werkt samen met instellingen en organisaties die zich bezighouden met het Groninger verleden, actualiteit, informatievoorziening, onderwijs, cultuur en debat. Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt onder andere veel samengewerkt met participant de Groninger Archieven. Door samenwerking met verschillende organisaties werden verschillende activiteiten rondom Herman Brood georganiseerd. Vormgeving tentoonstelling: Vincent de Pater. Samenstelling tentoonstelling: Han Steenbruggen en Alma Burema

Op 4 november 2006 ging de film Wild Romance over het leven van Brood en zijn manager Koos van Dijk in première.