Tentoonstelling

De Collectie Veendorp

Levenswerk van een zorgvuldig verzamelaar

13 oktober 2012 t/m 02 maart 2014

Verlengd!
In 1969 kreeg het Groninger Museum de kunstverzameling van de Groninger Reurt Jan Veendorp. De verzameling van deze Groninger kunstverzamelaar bestaat uit ruim 400 unieke objecten, waaronder schilderijen, grafiekbladen, tekeningen, sculpturen en keramiek. De nadruk ligt op Nederlandse kunst uit de tweede helft van de 19de en de eerste decennia van de 20ste eeuw.

In de collectie is een belangrijke plaats weggelegd voor de schilders van de Haagse School, zoals Jan Hendrik Weissenbruch, Jozef Israëls, Anton Mauve en de drie gebroeders Maris. Kunst van de generaties na de Haagse School is vertegenwoordigd door de Amsterdamse impressionisten George Hendrik Breitner en Isaac Israels, maar ook door Jan Toorop en Johan Dijkstra. Ook de Franse schilderkunst is in deze verzameling vertegenwoordigd. De tentoonstelling laat een selectie zien uit deze prachtige kunstverzameling.

  • Matthijs Maris, Meisje aan de pomp, 1872
  • Isaac Israels, Hoedenwinkel van Mars, 1893

Hoogwaardige collectie
De heer Veendorp (Appingedam 1905 – Ede 1983) studeerde tekenen, kunstnijverheid en bouwkunde aan de Academie Minerva in Groningen, en werkte daarna bij het architectenbureau van A.J. Kropholler in Wassenaar. Naast architect was hij ook eigenaar van twee steenfabrieken in Groningen. Al op jonge leeftijd begon hij kunst te verzamelen. Aangezien hij geen ruim inkomen had, kon hij slechts met mate kunstwerken aankopen. Daarom is het des te meer te bewonderen dat hij een zo consistente en kwalitatief hoogwaardige collectie wist op te bouwen. In de loop van meer dan vijftig jaar kocht hij met grote liefde en zorgvuldigheid enkele honderden schilderijen, tekeningen, grafiekbladen en sculpturen. Veendorp had geduld en een oog voor kwaliteit; hij wist van vooraanstaande kunstenaars goed werk te verkrijgen.

Bruikleen
De Collectie Veendorp is in bezit van het J.B. Scholtenfonds te Groningen, die het sinds 1969 in langdurig bruikleen afstaat aan het Groninger Museum. Na deze overdracht bleef de heer Veendorp verzamelen. Zo richtte hij zich vanaf de jaren zeventig ook op Aziatica. Veendorp verzamelde tot zijn overlijden. Ook de later verzamelde stukken zijn via het J.B. Scholtenfonds in bruikleen afgestaan aan het Groninger Museum.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met als titel: De Collectie Veendorp: Levenswerk van een zorgvuldig verzamelaar. Dit is het resultaat van een onlangs uitgevoerd onderzoek naar Veendorp en zijn collectie. Dit is het eerste onderzoek dat naar de verzameling gedaan is.

Meisje aan de pomp
Schilder en graficus Matthijs Maris, die evenals zijn broers Jacob en Willem een vertegenwoordiger van het impressionisme van de Haagse School genoemd kan worden, trok in 1869 naar Parijs om bij zijn broer Jacob te gaan wonen. Jacob ging in 1871 terug naar Nederland. Thijs bleef in Parijs, waar Van Gogh hem nog vergeefs om schilderlessen kwam vragen. In 1877 verhuisde hij op verzoek van een kunsthandelaar naar Londen. Meisje aan de pomp is nog geschilderd in Parijs. Het meisje is Julie Crottard, de dochter van de meid van Jacob.
De verzamelaar R.J. Veendorp kocht dit schilderij in 1965 aan bij kunsthandel Van Wisselingh & Co, en schreef er het volgende over: "... een der weinige werken, dat nauwelijks uit Canada gearriveerd direct moest en kon worden gekocht zonder aarzelen. .... een werk ... waarvan je overtuigd was (dat) het een sublieme samenvatting scheen van alles wat de Hollandsche schilderkunst, te beginnen met Van Eyck, kan geven." (uit: 'Zelfportret van het Groninger Museum: 150 karakteristieke stukken', Frans Haks, 1997).

Samenstelling
De Collectie Veendorp is samengesteld door Elise van Ditmars.

Met dank aan:
Subsidiënten: Gemeente Groningen, Provincie Groningen, J.B. Scholtenfonds.
Begunstiger: de BankGiro Loterij.