Tentoonstelling

De Ploeg - Eigen collectie

28 april 2012 t/m 17 februari 2013

De collectie De Ploeg vormt een hoogtepunt binnen de verzameling van het Groninger Museum. De tentoonstelling in de collectiezaal toont werken van Jan Altink (1885-1971), Jan Wiegers (1893-1959), Johan Dijkstra (1896-1978), Alida Pott (1888-1931), George Martens (1894-1979), Jan Gerrit Jordens (1883-1962) en Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) en laat een selectie zien uit de inmiddels omvangrijke collectie; vandaag de dag herbergt het Groninger Museum meer dan tweeduizend werken van leden van De Ploeg.

  • Johan Dijkstra, Paterswoldseweg, 1928, Collectie Groninger Museum
  • Jan Wiegers, Groninger landschap met kanaal, 1923, Collectie Groninger Museum, aangekocht met steun van Vereniging Rembrandt en Stichting J.B. Scholtensfonds
  • George Martens, Kattendiep in de regen, 1927, Bruikleen Stichting De Ploeg

Een aantal Groninger kunstenaars nam in 1918 het initiatief tot de oprichting van kunstkring De Ploeg. De Ploegleden van het eerste uur zoals Jan Altink, Johan Dijkstra, Jan Wiegers en George Martens, werden al snel gevolgd door Jan Gerrit Jordens, Hendrik Nicolaas Werkman, Job Hansen, Jan van der Zee, Jannes de Vries, en anderen. Altink bedacht de naam van de kunstenaarsgroep: het kunstleven in Groningen zou volgens hem eens flink omgeploegd moeten worden, om vervolgens tot ontkieming te komen. De naam bleek goed gekozen: de kunstenaars legden in de daarop volgende jaren een avantgardistisch elan aan de dag en stonden open voor de verwerking van uiteenlopende nieuwe invloeden.

Onder aanvoering van Jan Wiegers, die gedurende een gezondheidskuur in Davos in Zwitserland bevriend was geraakt met Ernst Ludwig Kirchner, ontstond een schilderkunst die in hoge mate schatplichtig was aan het Duitse expressionisme. Vooral de kunst van De Ploeg uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is van nationale betekenis omdat juist daarin de sterk vernieuwende invloed van het Duitse Expressionisme zichtbaar wordt.
 
Nieuw was ook dat de schilders het weidse Groninger landschap tot belangrijk onderwerp van hun kunst maakten. Daarmee ontstonden de karakteristieke landschappen met hoge horizonten en in de verte verdwijnende wegen en sloten; in expressionistische kleuren en verftoetsen gaven zij uitdrukking aan de uitgestrektheid en ruigheid van dit boerenland.

Behalve het (Groninger) landschap vormden ook het portret en het stadsleven belangrijke schilderkunstige motieven binnen De Ploeg. Daarnaast kende de kunstkring een constructivistische richting met Wobbe Alkema, Jan van der Zee en Hendrik Nicolaas Werkman als prominente vertegenwoordigers. H.N. Werkman neemt daarbij als kunstenaar-drukker een unieke positie in, door de geheel nieuwe toepassingen van druktechnieken, waarmee hij zijn druksels ging maken.

Activiteiten gerelateerd aan deze tentoonstelling