Tentoonstelling

Donatie Henk van Os aan het Groninger Museum

01 juni 2013 t/m 22 september 2013

Van 1 juni tot en met 15 september besteedt het Groninger Museum aandacht aan de belangrijke schenking die het museum onlangs mocht ontvangen van Prof. dr. Henk van Os. Met deze gift verwerft het Groninger Museum meer dan dertig werken uit de privéverzameling van de voormalig hoofddirecteur van het Rijksmuseum.

  • Henk van Os
  • Jannes de Vries, Groninger Landschap (vermoedelijk bij Huizinge), ca. 1934, Groninger Museum

Van jongs af aan onderging Van Os zijn kunst- en cultuurhistorische vorming onder invloed van generatiegenoten die opgroeiden in de schaduw van De Ploeg. Zijn belangstelling voor deze periode weerspiegelt zich ook in zijn verzameling die zowel werken van leden van De Ploeg omhelst, als werken van Groninger kunstenaars uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Zo worden er door deze schenking schilderijen, tekeningen en grafiek van onder anderen Wobbe Alkema, Jan Altink, Henri de Wolf, Jannes de Vries, Fie Werkman, Olga Wiese, Jo van Dijk en Martin Tissing aan de collectie van het Groninger Museum toegevoegd. De werken zijn te zien in de ovale zaal west.
Alles tezamen vormt deze schenking een bijzonder geheel; de collectie reflecteert zowel een interessante kunsthistorische periode als Van Os’ persoonlijke band met de Groninger Kunstwereld.

Tijdens de Ploegdag op 1 juni 2013 wordt de documentaire Jong in Groningen - Henk van Os over zijn tijdgenoten vertoond. Deze film werd in 2009 door Stichting Beeldlijn uitgebracht en begeleidde de tentoonstelling Jong In Groningen – Kunst uit de periode 1945-1975, die in datzelfde jaar gehouden werd in het Groninger Museum.