Tentoonstelling

Een nieuw geloof in Groningerland

11 oktober 2008 t/m 12 december 2008

Het Groninger Museum organiseert in het kader van Het verleden van Groningen in de kerk van het Noord-Groninger dorpje Rottum een presentatie over de komst van het christendom in het Groningerland.

In de 8e eeuw kwamen verschillende zendelingen naar Noord-Groningen om in het verlengde van de verovering van onze streken door de Franken, hier het christendom te brengen. Voor Groningen was het Liudger die het evangelie bracht. Liudger verrichtte bij Helwerd een wonder. De blinde bard Bernlef, die bekend stond om zijn heidense gezang, maakte hij weer ziende. Vanaf dat moment zong hij de lof van de christelijke god. Dit verhaal kunt u in de kerk horen, terwijl u door het raam uitkijkt naar Helwerd.

Lezing in de kerk van Rottum
Zondagmiddag 16 november 2008, om 15.00 uur. Voordracht dr. Egge Knol, Groninger Museum: Kerstening op de kwelder, de overgang van Noord-Nederland tot het christendom. Als afsluiting vindt er een optreden plaats van het duo Pol Wijnberg en Gerhard Wentink. Dit duo brengt onder de naam Subshade poëtische muziek met zang, piano, accordeon en klarinet. Een mix van klassiek, folk en eigentijds, waarbij de tekst een belangrijke rol speelt. In de kerk kunt u verhalen horen en lezen uit de tijd van de kerstening en over het klooster. De presentatie in Rottum is van 11 oktober tot en met 7 december 2008 alle dagen van 10-18 uur geopend en vrij toegankelijk.