Tentoonstelling

Famille Verte

Groen geëmailleerd Chinees porselein

27 juni 2011 t/m 17 juni 2012

De 19e-eeuwse Franse naam Famille Verte heeft betrekking op een specifiek soort Chinees export porselein uit het eind van de 17de en begin van de 18de eeuw, waarin de groene grondkleur overheerst. De tentoonstelling geeft een overzicht van het rijke bezit aan Famille Verte in het Groninger Museum, het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, het Rijksmuseum Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag en de Van Diepen Collectie in Slochteren. In de tentoonstelling wordt de variatie in vorm en versiering benadrukt, maar ook de betekenis van de voorstellingen.

Merkwaardigerwijs is Famille Verte nog nooit onderwerp van een tentoonstelling geweest, ook niet in het buitenland, terwijl zelfs (vak)publicaties op dit gebied schaars zijn. Het Groninger Museum heeft dan ook een internationale primeur met dit onderwerp. Conservator en porseleindeskundige Christaan Jörg is hoofdcurator van deze tentoonstelling.

  • Grote balustervormige dekselpot, Famille Verte, © Groninger Museum
  • Kom,China Kangxi periode, ca. 1700 Famille Verte, versierd met waterdraken © Groninger Museum
  • Bord,China Kangxi periode, ca.1700 Famille Verte, versierd met twee 'Lange Lijzen' en een 'Zotje' © Groninger Museum
  • Wijnkan, China Kangxi periode, 1700-1725 Famille Verte, versierd met een bloempatroon © Groninger Museum