Tentoonstelling

Gebaren van verf

09 juni 2007 t/m 26 augustus 2007

In Gebaren van Verf stond het gebruik van schilderkunstige materialen en de beslissende betekenis die deze spelen bij het maken van schilderijen centraal. De kunstenaars die met werken vertegenwoordigd waren: Günther Borst, Jan Cremer, Jolanda van Gennip, Vincent Hamel, Jerry Keizer, Toon Laurense, Janus Metsaars, Eric de Nie, Albert Oost, Vittorio Roerade, Jan Snijder, Daniël Verkerk en Harry Wolfkamp.

De laatste jaren lijkt de aandacht voor verf weer aan terrein te winnen. De belangstelling voor verf manifesteert zich bij kunstenaars op verschillende manieren, maar komt in z’n meest extreme vorm tot uitdrukking in duidelijk herkenbare en te volgen schildergebaren, waarbij intuïtie en improvisatie een belangrijke rol spelen. Juist deze schilderkunst staat centraal in deze tentoonstelling. Een wezenlijk aspect van expressionistische schilderkunst is de bijzondere aandacht voor materiaal en materie. Dit toont zich bij expressionistische schilders in veel gevallen in zelfontwikkelde technieken, verven en mediums. In de naoorlogse kunst uitte zich dat in het werk van abstract-expressionisten, materieschilders en informelen om in de jaren zestig en zeventig naar de achtergrond te verdwijnen. De getoonde werken hadden alle een expressionistische inslag, maar waren niet alle expressief in de zin van heftig, bewogen of wild. De tentoonstelling toonde dat een (relatief) vrije omgang met materialen kan resulteren in uiteenlopende werken en kunstenaars verbindt van verschillende mentaliteit.

Het gepresenteerde werk liet dan ook het gehele spectrum zien van ingetogen, verstilde kunst tot laaiend expressieve kunst of, om het in enkele kunstenaarsnamen te vertalen, beginnen bij de monochromen van Vincent Hamel en kleurnetwerken van Eric de Nie, om via de verfabstracties van Albert Oost en Janus Metsaars te eindigen bij de wervelende verfexplosies van Jolanda van Gennip en Daniël Verkerk.

Verfgebruik is in Nederland op deze manier niet eerder uitgangspunt geweest van een groepsexpositie van hedendaagse beeldende kunst.

  • Eric de Nie: Sequens 3