Tentoonstelling

Groninger Museum eert grondlegger

22 januari 2013 t/m 17 maart 2013

In de entreehal beneden is op dit moment het borstbeeld te zien van Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith. Op 28 januari 2013 was het honderd jaar geleden dat de grondlegger van het Groninger Museum, Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith, op 54 jarige leeftijd overleed. Zijn onverwachte dood schokte destijds historisch en cultureel Groningen. Tussen 1894 en 1907 had hij in drie fasen de bouw van het - nu oude - Groninger Museum gerealiseerd. Hij was de leidende kracht achter de verzameling en inrichting van dat gebouw. Bovendien was hij als Rijksarchivaris van enorme betekenis voor de kennis van ons verleden. (zie hiervoor ook www.groningerarchieven.nl)

  • Frederik Engel Jeltsema, Portretbuste Jhr. Mr. J.A. Feith (1858 – 1913) van marmer, Schenking Ereleden Groninger Museum 1917

De popularisering van geschiedenis stond bij hem hoog in het vaandel. Hij initieerde de publicatie van de Groninger Volksalmanak, schreef het eerste Borgenboek en was één van de samenstellers van het Grafschriftenboek. Daarnaast had hij ook vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam en was hij lid van talloze geleerde genootschappen. De stad Groningen eerde Feith met de J.A. Feithstraat. De ereleden van het toenmalige Groninger Museum eerden hem postuum met een borstbeeld gemaakt door de Groninger kunstenaar Fré Jeltsema. Dit borstbeeld is tot en met eind april te zien in het museum.
Het museum zet zijn werk nog altijd voort, deels met de kunstvoorwerpen die hij verzameld heeft.

Frederik Engel Jeltsema
(Uithuizen 1870 – 1971 Den Haag)
Portretbuste Jhr. Mr. J.A. Feith (1858 – 1913) van marmer
Schenking Ereleden Groninger Museum 1917