Tentoonstelling

Gronings zilver uit de collectie Hofman-Westerhof

29 augustus 2012 t/m 25 maart 2013

De zilver collectie van het Groninger Museum heeft een stevige uitbreiding gekregen met een selectie van voorwerpen uit de collectie Hofman-Westerhof. De zenuwarts W.A. Hofman (1915-2002) was een groot kenner van Gronings zilver, waarover hij meermalen publiceerde. Hij bezat een grote verzameling in Groningen gemaakt zilver. De nu verworven stukken versterken vooral het niet-publieke zilver, ooit gemaakt om op pronktafels van Groningse jonkers, landbouwers, stadelite en burgers gebruikt te worden. Groningen had als centrum van het gewest een groot aantal bekwame zilversmeden. Hun werk volgde doorgaans de mode, maar kende ook enkele eigen vormen. De doorntak- of kabelrand bij bekers zijn typisch voor Groningen en voor de stad Emden en omgeving. De nieuw verworven stukken sluiten prachtig aan bij de reeds bestaande collectie van het museum en waren eerder te zien op de tentoonstellingen Zilver in Groningen (2010-11), Groninger keur (1997) en Groninger Zilver (1975).

De verwerving werd mogelijk gemaakt door Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Lambers-Burger, BankGiroLoterij, Vereniging Rembrandt, Stichting Het Roode of Burgerweeshuis en een particuliere schenker.

  • Olie- en azijnservies, 1741/42. Willem Entinck, Groningen, collectie Groninger Museum. Vier geschakelde zilveren flessenhouders met twee kristallen flacons met doppen.
  • Kokosnootbokaal. 1631/32, Jan Symens, Groningen, collectie Groninger Museum. De beker werd indertijd gekocht door Johan Huninga (1588-1638), die onder meer burgemeester, raadsheer en hoogleraar was. De wapens op het oor zijn die van hem en van zijn vrouw Anna Maria Tjarda va Starkenborgh (1590-1638).