Tentoonstelling

Het Russisch Landschap

13 december 2003 t/m 02 mei 2004

Na het succes van de tentoonstelling Ilya Repin. Het geheim van Rusland (2001/2002) wilde het Groninger Museum verder graven naar schatten van de Russische schilderkunst van de negentiende eeuw. Nergens anders zijn in die periode zulke imponerende voorstellingen van de eindeloze ruimte ontstaan als in Rusland.

In de jaren zestig en aan het begin van de jaren zeventig van de negentiende eeuw werd de schilderkunst in Rusland beheerst door genrevoorstellingen, gebaseerd op het leven in de Russische maatschappij. In tegenstelling tot de genreschilderkunst stond de landschapsschilderkunst onder aan de hiërarchische ladder en er waren slechts enkele kunstenaars die zich bezighielden met dit onderwerp. Het beeld van de natuur dat ze schilderden was geïnspireerd op Italiaanse landschappen of gaf een geïdealiseerde weergave van het Russische dorpsleven. Vanaf het midden van jaren zeventig stond een groep kunstenaars op die landschappen ging schilderen direct ontleend aan de alledaagse werkelijkheid van het eigen Russische platteland. Binnen tien jaar werden deze landschappen de meest populaire kunstvorm bij kunstenaars en publiek.

De Russische landschapsschilders zochten gezamenlijk naar een manier om de soms harde, barse realiteit van het landleven weer te geven op een manier die haar enerzijds recht deed en haar anderzijds een monumentale en heroïsche glans gaf. In deze zelfde periode stond in de zowel politiek als economische ontketende Russische maatschappij de zoektocht naar een eigen identiteit centraal. Hierin speelde de landschapsschilderkunst een belangrijke rol.