Tentoonstelling

Jong in Groningen

27 juni 2009 t/m 29 november 2009

Het Groninger Museum presenteert de tentoonstelling Jong in Groningen- kunst uit de periode 1945 - 1975. Deze tentoonstelling, die samengesteld is door Prof. Dr. Henk van Os, belicht de naoorlogse kunst in Groningen.

Jong in Groningen toont werk van zestien kunstenaars van wie er nog slechts vijf in leven zijn: Els Amman, Fie Werkman, Marten Klompien, Ruloff Manuputty, Karl Pelgrom, Coen Schilt, Han Jansen, Jan Hoving, Drewes de Wit, Matthijs Röling, Olga Wiese, Siep van den Berg, Jo van Dijk, Henri de Wolf, Edu Waskowsky en Martin Tissing. De expositie Jong in Groningen – kunst uit de periode 1945-1975 laat samenhangende groepen werken zien van de genoemde kunstenaars. Daarbij wordt zichtbaar hoe gevarieerd de kunst uit die periode was: van figuratief tot abstract, van ‘environment’ tot landart, en van minimalistisch tot lyrisch- abstracte kunst. Tekeningen, beeldhouwwerken, schilderijen en fotografie maken deel uit van de tentoonstelling.

De overvloed aan belangstelling voor de schilders van De Ploeg heeft tot gevolg gehad dat de kunst van de generatie kunstenaars die jong waren na de Tweede Wereldoorlog, onderbelicht is gebleven. Jong in Groningen geeft een beeld van de kwaliteit en diversiteit van de jonge kunst uit die naoorlogse jaren. Veel mensen kennen de druksels van Werkman, maar weinig mensen weten dat zijn dochter Fie eveneens een fascinerende kunstenaar was.

In 1965 vond een opzienbarende tentoonstelling plaats van werk van Henri de Wolf, Martin Tissing, Jo van Dijk en Edu Waskowsky in het Groninger Museum. De kunstenaars arriveerden in een zilveren open gelaste Citroën, waaruit een geabstraheerde gasbel opsteeg. In Groningen heerste in die tijd een sfeer van avant-garde. Tezelfdertijd gaf Matthijs Röling een nieuwe impuls aan de figuratieve traditie en schilderde prachtige werken. Er gebeurde ontzettend veel in Groningen dat waard is om niet te vergeten.

Schenking
Het Ploegarchief van het Groninger Museum kreeg een bijzondere schenking: het archief van kunstenaarsgroep NU (1959 – ca.1974). De groep werd in 1959 door de toenmalige museumdirecteur van het Groninger Museum, Jos de Gruyter, in het leven geroepen en was bedoeld voor jonge kunstenaars en voor oud Ploegleden die zich bleven vernieuwen zoals Jan Jordens, Job Hansen en Jan van der Zee. Het archief kreeg het museum van Dicky Bijlstra-van der Zee, dochter van kunstenaar Jan van der Zee.

CBK Groningen
CBK Groningen heeft een grote collectie werken uit de periode 1945-1975. Een keuze uit deze collectie is te zien in de tentoonstelling Jong in Groningen. De volledige collectie bestaat uit 75 werken en wordt in langdurig bruikleen gegeven aan het Groninger Museum.

Catalogus
Tijdens deze tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975. De keuze van Henk Os. Uitgever: Nai Publishers. Vormgeving: Bregt Balk. Gebonden, geïllustreerd (kleur en zw/w), 112 pagina's, ISBN 978-90-5662-685-3, Prijs € 22,50.

Documentaire Jong in Groningen
In het Groninger Museum is vanaf 26 juni t/m 29 november 2009 de documentaire Jong in Groningen- Henk van Os over zijn tijdgenoten te zien. Deze documentaire is gemaakt door de Groningse ‘Stichting Beeldlijn’. In de film schetst regisseur Buddy Hermans, in samenwerking met Henk van Os, aan de hand van herinneringen een beeld van de verscheidenheid aan kunststromingen in Groningen. De documentaire laat opnames zien van kunstenaars als Siep van den Berg, Jan Loman, Henri de Wolf en Han Jansen, maar besteedt tevens aandacht aan de figuratieve schilderkunst van Matthijs Röling en Olga Wiese.

  • Siep van den Berg, Zonder titel (detail) particulier bezit