Tentoonstelling

J.W. Waterhouse

Betoverd door vrouwen

14 december 2008 t/m 03 mei 2009

In het Groninger Museum was de grootste overzichtstentoonstelling van werken van de wereldberoemde Britse kunstenaar John William Waterhouse (1849-1917) te zien, die ooit is georganiseerd. Vele kunstwerken kwamen uit Engeland, Ierland, Australië, Taiwan en Canada. De tentoonstelling toonde schilderijen en tekeningen en wordt georganiseerd in samenwerking met de Royal Academy of Arts in Londen en het Montreal Museum of Fine Arts in Montreal.

De kunstenaar werd in Rome geboren, maar verhuisde al spoedig naar Londen. Op jonge leeftijd assisteerde hij in het atelier van zijn vader. Hier ontwikkelde Waterhouse zijn belangstelling voor schilderen, beeldhouwen en de klassieke oudheid. In 1870 werd hij toegelaten tot de Royal Academy Schools. Hij maakte naam, in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, met opzienbarend oorspronkelijke en vaak melancholische afbeeldingen die aan de Griekse en Romeinse Oudheid waren ontleend.

Door zijn rijk gekleurde, geladen afbeeldingen van mooie vrouwen krijgt Waterhouse veel waardering in het hele Britse Rijk en op de Wereldtentoonstellingen in de jaren negentig van de negentiende eeuw. De onderwerpen, die Waterhouse ontleent aan auteurs als Ovidius, Keats, Boccaccio, Shakespeare, Tennyson, Shelley en Dante, zijn loftuitingen op de hartstochtelijke passie voor vrouwen, water, natuur, liefde en dood, vaak met duistere ondertonen die duiden op zijn fascinatie met de onderwereld. Tot zijn boeiende taferelen behoren Circe, Miranda, The lady of Shalott, Cleopatra, Lamia, Mariamne, Hylas and the Nymphs en The Magic Circle.

Tegenwoordig wordt Waterhouse vaak een ‘Prerafaëliet’ genoemd, maar hij was ook een vertegenwoordiger van de nieuwe tijd en was zich volledig bewust van de spannende artistieke vernieuwingen in Parijs in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij voelde zich thuis in de betoverende wereld van mythen en sagen, maar heeft zich ook laten inspireren door poëzie en muziek en de lossere toon van het Frans impressionisme.

De passie van Waterhouse voor schoonheid leeft onmiskenbaar voort in de prachtige schilderijen en tekeningen die hij naliet en waarvan vele te zien zullen zijn in het Groninger Museum.

Samenstellers tentoonstelling en catalogus
De samenstelling van de tentoonstelling was in handen van de gastconservatoren Peter Trippi (auteur van de monografie J.W. Waterhouse uit 2002 en voormalig directeur van het Dahesh Museum of Art, New York); Elizabeth Prettejohn (Professor History of Art / Kunstgeschiedenis, University of Bristol/Universiteit van Bristol); Robert Upstone (Curator Modern British Art/ Britse moderne kunst, Tate Britain); en Patty Wageman (directeur a.i. van het Groninger Museum). De tentoonstelling werd geproduceerd door Stijn ten Hoeve (Groninger Museum).

Catalogus
Bovengenoemd team van curatoren heeft tevens een uitgebreide, volledig geïllustreerde catalogus verzorgd, gepubliceerd in Nederlandse en Engelse edities. Deze catalogus bevat omvangrijke bijdragen en nieuw onderzoek.

  • John William Waterhouse: 'Gather Ye Rosebuds While Ye May’- Private collection