Tentoonstelling

Keuze uit de Collectie Veendorp

13 juni 2009 t/m 22 november 2009

Sinds 1969 bevindt zich de particuliere kunstcollectie van R.J. Veendorp als langdurig bruikleen in het Groninger Museum. In ruim een halve eeuw verwierf de heer Veendorp een indrukwekkende verzameling kunst. Zijn collectie omvatte veel Haagse School, Franse kunst uit de negentiende eeuw - onder anderen Corot en Daubigny - en Nederlandse kunst uit het begin van de twintigste eeuw, zoals Floris Verster en Jan en Charley Toorop.

Klassieke genres als het landschap en het stilleven waren op hoog niveau vertegenwoordigd. Het meeste werk is van betrekkelijk klein formaaten en gaf daarmee de tentoonstelling een intiem karakter.