Tentoonstelling

Miguel Rio Branco - Out of Nowhere

17 september 2006 t/m 03 december 2006

Het werk van Miguel Rio Branco laat zich niet gemakkelijk in woorden vangen en beweegt zich tussen muziek en beeld, bewegende en stilstaande beelden, film en fotografie, schilderkunst en collage. Deze veelzijdige benadering van de beeldende kunst, het over de verschillende grenzen gaan van al deze kunstvormen, is één van de opvallende aspecten van de uiterlijke kenmerken van het werk van deze Braziliaanse kunstenaar. Behalve het gebruik van de verschillende media, spelen kleur - waarin intensiteit en soberheid elkaar afwisselen - en de onderwerpen, die een vergelijkbare afwisseling van lyriek en realiteit kennen, een belangrijke rol.

De tentoonstelling had de opzet van een labyrint en gaf de bezoeker de mogelijkheid te dwalen door de wereld van Miguel Rio Branco, die een afspiegeling is van de echte wereld, maar tegelijkertijd een weergave is van een nieuwe wereld zoals de kunstenaar hem ziet. In beide werelden heersen dood, eenzaamheid, liefde, religie en geweld. Door geen vast pad te volgen, waren er voor de bezoeker onverwachte ontmoetingen, die soms confronterend dan weer poëtisch konden zijn. Dergelijke ontmoetingen moesten de bezoeker echter ook uitdagen zich af te vragen wat hij nu eigenlijk zag, hem dwingen eens stil te staan bij de stroom van beelden die op hem afkwam. Soms leek er geen licht te zijn aan het einde van een tunnel, waren beelden vanuit een schuine hoek genomen of bleek plotseling de samenhang van sommige bij elkaar geplaatste beelden te ontbreken waardoor de wereld opnieuw uit balans raakt. Op een ander moment in de tentoonstelling werd de kijker echter weer meegevoerd op de ritmiek van de beelden die door hun herhaling schenen te dansen. Het hart van de tentoonstelling nodigde uit tot contemplatie, vanwege de rust die de beelden opriepen, de traagheid waarmee ze elkaar opvolgden en door de muziek die deze begeleidde.

Multiple
Speciaal voor de tentoonstelling vervaardigde Miguel Rio Branco een multiple (kunstwerk in oplage) in de vorm van een Art Bag met een oplage van 100. De Art Bag bestaat uit het boek Miguel Rio Branco notes on the tides, twee kunstwerken van Rio Branco en een dvd. Dit alles is verpakt in een bijzonder stoffen etui. De Art Bag was alleen te koop in de winkel van het Groninger Museum en niet via Internet te bestellen. Deze tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van Magnum Photos Paris. De tentoonstelling trok 36.819 bezoekers.

  • Miguel Rio Branco: Between the Eyes, The Desert © Miguel Rio Branco/ Magnum Photos