Tentoonstelling

Van Kirchner tot Kandinsky

25 maart 2005 t/m 18 september 2005

Duits expressionisme uit Nederlandse musea, 1919-1964
In het Ploegpaviljoen van het Groninger Museum is Duitse expressionistische kunst te zien. Verzameld door Nederlandse musea in de periode 1919-1964. De tentoonstelling past binnen het expositiebeleid van Groninger Museum, dat in 2001 het voornemen naar buiten bracht, om naast exposities over de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg, tentoonstellingen te organiseren van internationale expressionistische richtingen. Daarnaast sluit de expositie aan op de in oktober van dit jaar verschenen publicatie over Duitse kunst in Nederland van de kunsthistoricus Gregor Langfeld.

De tentoonstelling is onderverdeeld in drie groepen Duitse kunst: Brücke, Der blaue Reiter en enkelingen. In de eerste zalen van het Groninger Museum worden werken getoond van de Brücke, waarvan Kirchner de belangrijkste vertegenwoordiger is. Van Kircher is relatief veel werk aangekocht door Nederlandse musea, wat reden is om een aparte zaal te wijden aan het werk van deze kunstenaar. Er is werk te zien van Der Blaue Reiter met als centrale figuur Kandinsky. Hij werd na de oorlog als voorbeeld voor jongere kunstenaars beschouwd en om die reden nog steeds als actueel gezien en door musea aangekocht. In de tentoonstelling zijn zowel vroege als late werken van Kandinsky te zien. Enkelingen als Beckmann, Grosz, Kokoschka en Dix vormen de derde groep. Deze kunstenaars behoren niet tot één richting, maar worden wel geassocieerd met het Duits expressionisme. Binnen de expositie behoren Nacktes Mädchen hinter Vorhang (Fränzi) van Kirchner en Frauenkopf van Jawlensky tot de hoogtepunten.

Collecties
Er zijn werken te zien uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, het Gemeentemuseum te Den Haag, het Museum Boymans Van Beuningen te Rotterdam, Kröller-Müller Museum te Otterlo, Rijksprentenkabinet Amsterdam, het Van Abbemuseum te Eindhoven en het Groninger Museum.