Twee fragmenten zogenaamd 'groentapijt' of 'verdure' voor het Groninger Museum

Op 30 november 2011 schonk de gemeente Groningen, vertegenwoordigd door wethouder Frank de Vries, het Groninger Museum twee fragmenten van een wandtapijt uit de 17de eeuw, die gevonden zijn bij de restauratie van het pand Oosterstraat 29 in Groningen.

Het zijn stukken van een zogenaamd 'groentapijt' of 'verdure'. Een verdure is een wandtapijt waarvan de achtergrond volledig gevuld is met decoratief loofwerk. Het woord verdure is afgeleid van 'vert', het Franse woord voor 'groen'.

Eén van de fragmenten uit het huis aan de Oosterstraat 29 bestaat uit vier aan elkaar genaaide delen. Op de fragmenten - ze zijn 22 x 88 cm en 33 x 108 cm groot - zijn bladloof, een tak en stukken lucht te zien. De fragmenten zijn bewaard gebleven omdat men dit soort textiel hergebruikte als ondergrond voor behang op linnen. De vedurefragmenten uit de Oosterstraat 29 zijn het fysieke bewijs dat men ook in Groningen het huis versierde met groentapijt.

In 2010 zijn de fragmenten door textielrestauratieatelier ICAT in Cruquius schoongemaakt, geconserveerd en vastgenaaid op op karton gespannen flanel. U kunt meer over deze vondst lezen in het jaarboek Hervonden Stad 2011.

Het Groninger Museum is erg blij met deze schenking van de gemeente Groningen, die zelf niet over een eigen textielverzameling beschikt. Het museum heeft een apart textieldepot en kan deze fragmenten goed bewaren. In de collectie van het Groninger Museum bevindt zich een complete verdure, waarvan de herkomst niet duidelijk is. Verdures in situ zijn in Nederland sowieso heel schaars. Vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn de fragmenten daarom een mooie aanvulling op de collectie.

  • Verdure fragment, samengesteld uit 4 delen, 17de eeuw
  • Verdure fragment, 17de eeuw