Unit Educatie van het Alfa college

Regelmatig bezoeken cliënten van de afdeling participatie van het Alfa College het Groninger Museum. Met veel enthousiasme doen verschillend groepen uit Tolbert, Leek, Groningen, Assen en Vries aan rondleidingen mee, waarna zij ervaringen creatief verwerken in het atelier.