Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden Poëziewedstrijd 2013

•    Inzendingen die na 15 april 2013 worden ontvangen, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
•    Inzendingen moeten voorzien zijn van naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd van de maker. Inzendingen zonder deze gegevens kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
•    Per deelnemer kan maximaal één gedicht worden ingeleverd.
•    Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of jury zijn van deelname uitgesloten.
•    Tegen het oordeel van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk. Over de wedstrijdvoorwaarden en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
•    Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
•    Deelnemers geven het Groninger Museum, Dagblad van het Noorden en Boekhandel van der Velde automatisch toestemming voor publiciteit en promotie van de inzendingen.
•    Inzending van het ontwerp houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
•    Sommige gedichten plaatsen we op de facebookpage van het Groninger Museum. Deze publicatie beïnvloedt de keuze van de jury niet. Heeft u bezwaar tegen publicatie op de facebookpagina van het Groninger Museum, laat het weten, dan verwijderen we het bericht.