Wedstrijdvoorwaarden Schilderwedstrijd

Kinderen schilderen voor UNICEF 2013/2014

 • Inzendingen die na 4 mei 2014 worden ontvangen, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 • Inzendingen moeten voorzien zijn van naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd van de maker. Inzendingen zonder deze gegevens kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • Per deelnemer kan maximaal één schilderij worden ingeleverd.
 • Eventueel gemaakte kosten voor een inzending zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Het Groninger Museum is niet aansprakelijk voor vermissing, zoekraken of beschadigen van de inzendingen.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of jury zijn van deelname uitgesloten.
 • Tegen het oordeel van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk. Over de wedstrijdvoorwaarden en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Gekozen deelnemers voor Oogst van de week maken geen extra kans op winst van de wedstrijd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Inzendingen worden eigendom van het Groninger Museum en kunnen niet geretourneerd worden.
 • Het Groninger Museum behoudt zich het recht ingezonden werken te gebruiken voor PR-doeleinden.
 • Over de uitslag van de wedstrijd wordt uiterlijk 14 mei gecorrespondeerd met de winnaars.
 • Deelname aan de wedstrijd betekent automatisch deelname aan de veiling.
 • De opbrengsten van verkoop zijn volledig voor UNICEF.
 • Inzending van het schilderij houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.