To main content

De Stichting De Ploeg

1992 0323 Johan Dijkstra Kerkje Te Oostum 1922
1992 0323 Johan Dijkstra Kerkje Te Oostum 1922

De Stichting De Ploeg heeft het doel fondsen te werven om werk van leden van Kunstenaarskring De Ploeg een prominente plek binnen de collectie van het Groninger Museum te laten behouden. De hele collectie bestaat inmiddels uit ongeveer 2000 werken, die aan het Groninger Museum permanent in bruikleen gegeven zijn.

De stichting organiseert jaarlijks voor haar donateurs de ‘Ploegdag’ in het Groninger Museum en geeft een jaarboek uit, het Ploeg Jaarboek.